Familjecentrum

Familjecentrum finns i åtta olika stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder. Med öppna förskolan, föräldravägledning, föräldrautbildningar och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås.

Vägledning i föräldrarollen

Enskilda samtal

Vi erbjuder samtal för föräldrar med fokus på föräldraskapet och barnet/ungdomen. Familjens behov och det föräldrarna tar upp styr innehållet i samtalen. Vid behov informerar vi och stöttar i kontakt med olika myndigheter, organisationer, skola samt förskola.

Föräldratelefonen

021- 39 19 20. Telefontid klockan 10.00–12.00 varje helgfri vardag.

Hit kan du ringa om du behöver prata med någon om ditt barn eller dina funderingar på föräldrarollen. Vi som svarar jobbar som familjevägledare, vi lyssnar och ger råd om barn från 0–18 år. Du kan vara anonym.

Föräldrautbildningar

Vi erbjuder föräldrautbildningar. Hitta det du behöver här:

Föräldrautbildning

  • Familjecentrum är en frivillig verksamhet.
  • Vi för inga journaler.
  • All verksamhet är kostnadsfri.

Öppna förskolan

Öppna förskolan tillhör i de flesta fall familjecentrum och är en mötesplats för föräldrar och barn, från nyfödd upp till förskoleålder.

Klicka på länkarna nedan för mer information om adress och öppettider.

Här finns både familjecentrum och öppen förskola

Här finns öppen förskola

Region Västmanland har också mycket att erbjuda dig som vårdnadshavare.

Föräldraskapsstöd på 1177 Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Familjecentrum

Familjecentrum finns i åtta olika stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder.

Enhetschef: 021-39 19 85

kontaktcenter@vasteras.se