Tegnér familjecentrum

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder. Med öppna förskolan, föräldravägledning, föräldrautbildningar och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås.

Hos oss på Tegnér familjecentrum finns öppen förskola, föräldravägledning och föräldrautbildningar.

Tegnér familjecentrum är det som tidigare hette Skallbergets familjecentrum och som nu har flyttat till Tegnérområdet/Emaus, Forskargränd 8.

Tegnér familjecentrum med öppna förskolan och familjevägledning öppnar i de nya lokalerna måndagen den 15 maj. Välkomna!

Kartbild över Tegnérområdet, med röd markering vid Forskargränd 8, där familjecentrum öppnar den 15 maj.

Öppna förskolan-Tegnér

Att träffa andra föräldrar med små barn är värdefullt på många sätt. Öppna förskolan är en naturlig mötesplats med aktiviteter som sångstund och lek för barn 0-6 år. Här kan du som förälder dessutom knyta nya kontakter. Verksamheten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs. Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och föräldraskap.

Öppettider på Tegnér öppna förskola

För allas bästa ber vi dig att stanna hemma om du eller ditt barn har sjukdomssymptom som kan smitta.

Om du har funderingar över något är det bara att fråga Anna eller Annika på öppna förskolan, telefon 021-39 03 26.

Föräldravägledning

Vi som är föräldravägledare erbjuder enskilda samtal för föräldrar med fokus på föräldraskapet och barnet/ungdomen. Familjens behov styr innehållet i samtalen. Vid behov informerar vi och stöttar i kontakt med olika myndigheter, organisationer, skola samt förskola. Du når oss per telefon eller via kontaktkortet nedan.

Föräldrautbildning

Vi erbjuder utbildningar som kan vara ett stöd för dig i din föräldraroll. Det finns både digitala som du går själv med någon av våra familjevägledare som coach, och sådana där du kommer till oss och även får träffa andra föräldrar.

Lista över föräldrautbildningar

Kontakta oss

Tegnér familjecentrum

En mötesplats för familjen.

Postadress: Västerås stad, Fritid och förebyggande, Tegnér familjecentrum, 721 87 Västerås

Besöksadress: Forskargränd 8.

Familjevägledare barn: 021-39 14 74 Familjevägledare ungdom: 021-39 34 12 Tegnér öppna förskola: 021-39 03 26 Enhetschef: 021-39 19 85

kontaktcenter@vasteras.se

Föräldratelefonen

Anonym rådgivning till dig, förälder, som önskar stöd i föräldrarollen eller känner oro för ditt barn.

Vi svarar varje helgfri vardag klockan 10.00-12.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Telefonnummer: 021-39 19 20

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit