Föräldrautbildningen Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, på 2,5 timmar per gång, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.

Om kursen

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar. Grupperna har 10-15 deltagare och leds av två utbildade gruppledare.

Anmäl dig till en kurs

Vill du veta mer om kursen eller anmäla ditt intresse för att delta i en kommande kurs är du välkommen att kontakta:

Eva Eidmén 021-39 25 88 eva.eidmen[at]vasteras.se