Föräldrautbildningen Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, på 2,5 timmar per gång, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.

Om kursen

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar. Grupperna har 10-15 deltagare och leds av två utbildade gruppledare.

Anmäl dig till en kurs

En kurs på svenska och med möjlighet till tolk på arabiska startar måndagen den 4 mars klockan 9.30-12.00. Platsen är Råby konferens i Råby centrum.

Vill du veta mer om kursen eller anmäla dig är du välkommen att kontakta:

Carina Liljebrand på telefonnummer 021-39 25 88 eller carina.liljebrand[at]vasteras.se

Eva Kojhasarle på telefonnummer 021-39 84 25, 0765 692 148

En kurs på svenska med möjlighet till tolk på somaliska startar torsdagen den 14 mars klockan 9.30-12.00. Platsen är Viksäng familjecentrum, Kaserngatan 12 våning 4 högst upp i huset.

Vill du veta mer om kursen eller anmäla dig är du välkommen att kontakta:

Lotta Wennberg på telefonnummer 021-39 44 63, 0765 691 018

Maria Koskinen på telefonnummer 021-39 23 35 eller maria.koskinen[at]vasteras.se