Föräldrautbildningen iKOMET

Ägnar du mycket tid och energi åt att bråka med ditt barn? Det är inte ovanligt att det blir bråk mellan barn, föräldrar och syskon, men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska hantera det. iKomet är en digital kostnadsfri utbildning för dig som vill bli bättre på att hantera bråk och konflikter med ditt barn.

Om verksamheten

iKomet är en internetbaserad version av grupputbildningen Komet 3-11 år, där föräldrar går igenom sju avsnitt under tio veckor. Utbildningen är digital och görs hemma individuellt, med stöd av en handledare från Familjecentrum. Kursen innehåller information i form av text, filmer, frågor, övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen. Kursen innehåller även ca 3-4 träffar med handledaren.

Syftet med kursen är att stärka relationen mellan förälder och barn, att föräldern får ytterligare strategier för att hantera konflikter i familjen.

Tekniska förutsättningar

Att delta i iKomet förutsätter att man har tillgång till internet, en dator/ipad samt möjlighet att spela upp filmer med bild och ljud. Inloggning sker på en plattform som ägs av Karolinska institutet och bygger på att man har en e-postadress samt ett mobilnummer.

Forskning

Just nu bedrivs det forskning av iKomet på Karolinska institutet. För dig som förälder är deltagandet i forskningen frivillig. Att delta innebär projektet att besvara några frågor före, under och efter ditt arbete med iKomet. Frågorna handlar om ditt och ditt barns välmående och beteende.


Kontakt och intresseanmälan

Kurser startas efter överenskommelse med handledare. För att anmäla intresse, kontakta kontaktperson för iKomet:

Familjevägledare Ewa Lindberg, 021-39 36 10, ewa.lindberg@vasteras.se