Föräldrautbildningen KOMET

Ägnar du mycket tid och energi åt att bråka med ditt barn? Det är inte ovanligt att det blir bråk mellan barn, föräldrar och syskon, men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska hantera det. Komet är en kostnadsfri utbildning för dig som vill bli bättre på att hantera bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring.

Om verksamheten

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt barn. Fokus ligger på att se möjligheter och lösningar. Du får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra, barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen. I Västerås finns två olika Komet-kurser, inriktade på olika åldrar.

Föräldrar till barn 3–11 år: Den här kursen ger dig verktyg för att hantera att ditt barn bråkar med dig eller sina syskon. Vid varje träff får du lära dig en ny teknik för konflikthantering som du sedan provar hemma. När gruppen träffas igen så går ni gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och diskuterar svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått. Totalt träffas ni elva gånger.

Föräldrar till ungdomar 12–18 år: I den här åldern börjar barnen frigöra sig från sina föräldrar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Det kan leda till konflikter som kan vara svåra att hantera när man inte är van. Kursen ger dig praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma. Vid varje träff får du lära dig en ny teknik som du får sedan får öva på till nästa gång. Totalt träffas föräldragruppen åtta gånger.

Anmäl dig till en kurs

KOMET 3-11 år

Kursen startar tisdagen den 30 januari och pågår till tisdagen den 23 april klockan 17.30-20.00 med uppehåll för sportlov vecka 9 och påsklov vecka 14. Platsen är Bäckby, Kollage i Bäckby centrum. En återträff är planerad den 4 juni.

Är du intresserad av att anmäla dig till kursen eller vill veta mera kontakta gärna:

Fawsia Amin Ahmed 021-39 04 53 fawsia.amin.ahmed@vasteras.se

Anneli Jahnstedt 021-39 24 04 anneli.jahnstedt@vasteras.se

 

KOMET Tonår 12-18 år

Är du intresserad av att delta i kursen KOMET Tonår eller vill veta mera kontakta gärna:

Anneli Jahnstedt 021-39 24 04 anneli.jahnstedt@vasteras.se

Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta i kommande kurser, eller få information om alternativ.