Visa sökformulär

Spel

Spel är idag en del av många tonåringars vardag. För de allra flesta leder inte spelandet till negativa hälsoeffekter, men för en del får spelandet allvarliga ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser.

Spel om pengar

Åldersgränsen för spel om pengar är 18 år. Trots det klassificeras 2-5 procent av svenska ungdomar i åldern 15-17 år som spelberoende eller problemspelare. Även om ungdomarna lägger mindre tid och pengar på spel än vad vuxna gör så får de unga oftare problem till följd av sitt spelande. Det tyder på att unga är mer känsliga för spelandets beroendeskapande innehåll.

De flesta unga som spelar om pengar anger vinstchansen som den yttersta anledningen till spel. Men även spänning, tidsfördriv och ett nöje anges som bakomliggande orsaker.

En del av de unga som spelar om pengar har svårt att förstå hur slumpen spelar in i vinstchansen, vilket innebär att de är extra utsatta som konsumenter av dessa spel. De uppfattar den ekonomiska vinningen från spel som mycket större än den egentligen är.

Dataspelsmissbruk

Dataspel används i allt högre utsträckning och utgör en av de dominerande fritidsaktiviteterna bland unga.

Motiven till varför unga spelar dataspel skiljer sig åt, men de vanligaste orsakerna är för att det upplevs som roligt, är utmanande, för att vänner spelar eller för att de uppger att de inte har något annat att göra.

En av tio uppger även att de fortsätter spela för att de inte kan sluta. Dataspelandets konsekvenser bör tas på allvar när spelande utgör den dominerande aktiviteten i en tonårings liv.

Tecken på spelmissbruk

Varningssignalerna vid spelmissbruk påminner i många avseenden om de som uppkommer vid ett alkohol- eller narkotikamissbruk:

  • Upptagenhet, vardagen planeras utifrån spelandet.
  • Tolerans, tonåringen spelar för större summor eller lägger ner mer tid på spelandet för att uppnå samma spänningseffekt.
  • Abstinens, tonåringen kan inte kontrollera hur mycket pengar eller hur mycket tid som läggs på spelandet.
  • Jagar förluster, tonåringen spelar för att vinna tillbaka pengar som förlorats.
  • Lögner, tonåringen ljuger om hur mycket han eller hon spelar.
  • Problem i skolan, spelandet tar all tid och tonåringen halkar efter.
  • Konflikter, både med familj och vänner.
  • Förändringar i beteendet, den i vanliga fall så pratsamma och sociala tonåringen börjar dra sig undan och tillbringar allt mer tid i spelmiljöer.

Mer stöd

Unga som vill ha hjälp att minska sitt spelande kan vända sig till Västerås stads missbruksmottagning. Även du som anhörig kan vända dig dit. Mottagningen ger råd, stöd och behandling.

Missbruksmottagningen

I länklistan nedan finns fler tips om du vill läsa mer.

Frågor och svar om tonåringar och spel