Visa sökformulär

Tobak

Att cigaretter och snus är skadligt vet nog de flesta och många föräldrar har redan ett förhållningssätt till dessa. Men hur är det med vattenpipa och e-cigarett? De framställs ofta som bra och ofarliga alternativ, men är det så?

Vattenpipa

Vattenpipan kommer ursprungligen från Kina och Indien. Vi har hämtat traditionen att röka vattenpipa från Mellanöstern.

Vattenpipstobak består till största delen av melass (en biprodukt från raffinerat socker), tobak och smakämnen - exempelvis äpple, persika eller coca-cola. Tobaken som säljs i Sverige ska ha svensk varningstext och det är 18-årsgräns, precis som för vanlig tobak.

I röken finns kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen, ofta i höga halter. De kan orsaka lungcancer, hjärtsjukdomar och andra sjukdomar. Den som röker kan även få herpes, hepatit med mera, eftersom man delar munstycke med andra.

Att dra in rök i lungorna är skadligt, oavsett om röken innehåller nikotin eller inte. Mycket av den rökmassa som röks i vattenpipa innehåller tobak. I dessa fall motsvarar en röksession nikotin från 6-7 cigaretter. Att använda vattenpipa för att röka tobak är farligt både för den som röker och för andra. En timmes rökning ger 100-200 gånger mer rök jämfört med en cigarett.

E-cigaretten

E-cigaretten ser ut som en vanlig cigarett men är tillverkad i rostfritt stål. I den sätts en patron med vätska av olika kemikalier och smakämnen. Det finns både med och utan nikotin. Cigaretten är batteridriven och vätskan omvandlas genom upphettning till ånga som man andas in och blåser ut som rök.

Den ökande försäljningen av e-cigaretter är oroande eftersom de riskerar att locka ungdomar in i tobaksbruk.

Fakta och myter om e-cigaretter Länk till annan webbplats.

Mer information