Visa sökformulär

Frivilliguppdrag

Du som är vuxen, engagerad och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att hjälpa och stödja andra. Det kan handla om att agera som en trygg förebild, hjälpa till med privatekonomin eller helt enkelt bara vara en vän att prata med.

För dig som vill hjälpa andra

Kontaktperson, stödfamilj, god man/förvaltare, kontaktfamilj, familjehem och jourhem. Västerås stad har flera frivilliguppdrag där du kan hjälpa människor som behöver stöd. Läs mer om de olika uppdragen och se om något passar dig.

Kontaktperson till person med funktionsnedsättning

Vill du göra något meningsfullt för en person med funktionsnedsättning? Som kontaktperson ger du några timmar av din fritid och bidrar till att bryta en persons isolering. Vanligtvis träffas ni två gånger i månaden och gör en aktivitet.

Information om uppdraget kontaktperson.

Stödfamilj till barn eller ungdom med funktionsnedsättning

Som stödfamilj har ni en viktig roll i samhället, ni får glädje och betyder mycket för familjerna som får stöd. En stödfamilj är ett komplement till en familj med ett barn/ungdom som har en funktionsnedsättning. Uppdraget är vanligtvis en helg i månaden.

Information om att vara stödfamilj

God man/förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du ett barn eller en vuxen med framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Det kan handla om stöd vid kontakt med myndigheter eller vård, hjälp att betala räkningar eller hjälp att hantera ekonomin.

Information om god man, förvaltare, förmyndare

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj fungerar du som ett komplement till ett barns egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma men får extra stöd genom att bo hos dig någon eller några dagar i månaden.

Information om att vara kontaktfamilj

Kontaktperson

Som kontaktperson ger du extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller medverkar vid myndighetskontakter.

Information om kontaktperson

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Beroende på situationen kan barnet bo hos dig en kortare eller längre tid.

Information om att vara familjehem

Har du en fråga?

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00