Bäckby arbetscentrum

Bäckby arbetscentrum ligger på Bäckby.

Hitta hit

Hitta hit

Om Bäckby

Målgrupp: Psykiskt funktionshindrade

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Västerås stad Vård och Omsorg

Bäckby arbetscentrum erbjuder meningsfull sysselsättning. Verksamheten bygger på aktiviteter som sker individuellt eller i handledarledda grupper på plats eller ute på företag. För att delta i verksamheten krävs ett biståndsbeslut.

Vår personal har psykiatrisk kompetens.

Kontakta oss

Bäckby arbetscentrum

Besöksadress: Fallhammargatan 3a

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Bäckby arbetscentrum, 721 87 Västerås

Telefon: 021 - 39 84 82 Enhetschef: 021- 39 25 81

backbytraffpunkt@vasteras.se