Carma

Vill du ha något meningsfullt att göra, något som är utvecklande
för dig och som kan leda till att du når dina egna mål?

Daglig verksamhet Carma

Carma är till för dig med AST (autismspektrumtillstånd, tidigare Aspergers syndrom) och som är intresserad av att arbeta med din personliga utveckling. Vi kallar aktiviteterna på Carma för arbete eftersom verksamheten har en arbetsförberedande inriktning. På Carma kan du lära känna dig själv och dina styrkor, utveckla dina färdigheter och ditt självförtroende.

Man kan ha olika syfte och mål med att arbeta på Carma. För många handlar det om att komma igång med en sysselsättning som kan leda till lönearbete eller studier. Det kan också vara att skapa en vardag som har ett bra och meningsfullt innehåll som du
känner dig nöjd med.

Vad kan man göra på Carma?

Det finns flera olika arbetsuppgifter som vi utför både i våra egna lokaler och på några närliggande företag. Oavsett vad du gör får du stöd och handledning anpassad efter dina behov.

När du startar på Carma får du en kontaktman. Du och din kontaktman planerar tillsammans och kommer överens om vilka tider du ska jobba och vad du ska göra.

Detta gör vi, och lite till…

Företag
Vi utför olika arbetsuppgifter på eller åt företag, som till exempel Björklunds kafferosteri och Hygienteknik. Du kan jobba i grupp eller utföra vissa arbetsuppgifter mer självständigt. I nuläget samarbetar Carma med Läkarmissionen och Nya Rörbolaget.

Tidning
Carma ansvarar för tidningen Contakt. Vi skriver artiklar, fotograferar, intervjuar samt redigerar och publicerar.

Kontor/dator
Det finns olika arbetsuppgifter som att göra kalendrar, bildstöd, kuvertera utskick, vika trycksaker med mera.

Skapande
Vi jobbar med olika material och tar fram olika produkter som går till välgörenhet eller säljs, till exempel syr vi olika saker på beställning.

Bakning
Vi bakar matbröd och fikabröd på beställning åt andra verksamheter.

Demontering
Ett viktigt miljöjobb för den händige. Vi plockar isär elektronikprodukter och skalar kablar så att delarna kan återvinnas på rätt sätt.

Egna studier
Du erbjuds en lugn plats och en handledare som stöttar dig att planera dina studier så som det passar dig.
Ta med egen dator och studiematerial.

Om ditt mål är lönearbete

Att arbeta på Carma kan vara det första steget mot att komma ut på arbetsmarknaden. Du får stöd hela vägen för att stärka de färdigheter du behöver för att klara av ett arbete. När du känner dig redo, kan du påbörja en planering tillsammans med personal från Företagsplatser, som finns i samma lokaler som Carma. En företagsplats är en individuell praktik på företag som kan leda till lönearbete.

Person sitter vid en dator.
Målmodell Carma med texten "Vad behöver du stärka?".

Carma

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås stad

Adress: Pilgatan 8A

Telefonnummer: 021-39 84 54

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 1
Närmaste hållplats: Retortgatan

Det är inte långt att gå från "Röda torget" där flera andra linjer stannar. Hållplatserna vid "Röda torget" heter Pilgatan.