City Gross

Hjälp kunder och plocka upp varor

Daglig verksamhet har en arbetsinriktad grupp på City Gross som hjälper butiken med olika serviceuppgifter. Det är ett rörligt arbete där vi går och står mycket. Ibland får vi frågor från kunder i butiken och då hjälper vi dem.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Plocka upp varor och ställa dem på hyllorna
  • Fronta varor, det vill säga, flytta fram varor på hyllorna
  • Sortera kartong och plast i en komprimator på lagret
  • Dra palldragare
  • Fylla på varor på säsongstorget

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar så att du kan utvecklas.

Person fyller på med flytande tvättmedel i butiken. 

City Gross är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Person fyller på med förpackningar med toalettpapper i butiken. 

City Gross

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Erikslunds shoppingcenter

Telefonnummer: 021-39 00 40

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 3
Närmaste hållplats: Erikslunds köpcentrum (Erikslund V)