Visa sökformulär

Hälleborg

Hjälp äldre och utför servicesysslor!

Daglig verksamhet har en grupp på äldreboendet Hälleborg där vi hjälper till med diverse servicesysslor samt ansvarar för ett café. På sommarhalvåret tar vi hand om Hälleborgs höns.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hjälpa till på hemvisterna med att baka, duka, mata de äldre eller spela spel
  • sälja kaffe, bröd och enklare mat i caféet
  • ta betalt i caféet med hjälp av en förenklad kassaapparat
  • hålla fint i personalköket, sköta diskmaskinen och torka bord
  • leverera matvagnar till hemvisterna
  • dela ut post
  • skjutsa de äldre i rullstol
  • vattna blommor och sprita handtag

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Hälleborg är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Hälleborg

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås stad

Adress: Bäckbyvägen 3 Hus A

Telefonnummer: 021- 39 84 55

Hitta hit

Busslinje: 3
Närmaste hållplats: Hälleborg