ICA Maxi Hälla

Jobba i matbutik och träffa kunder!

Daglig verksamhet en grupp på ICA Maxi Hälla som hjälper butiken med olika serviceuppgifter. Det är ett rörligt arbete och vi går och står mycket. Ibland får vi frågor från kunder i butiken och då hjälper vi dem tillrätta.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • plocka upp varor och ställa dem på hyllorna
  • sortera kartong och plast som vi kastar på lagret
  • fronta varor, dvs flytta fram varor fint på hyllorna
  • ta bort trasiga varor
  • panta burkar
  • hjälpa till på bageriet och i köket

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

ICA Maxi Hälla är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

ICA Maxi Hälla

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Stockholmsvägen 134

Telefonnummer: 021-39 86 15

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 5 eller 22
Närmaste hållplats: Hälla