Rudbeck

Jobba på Sveriges äldsta gymnasium!

Daglig verksamhet har en grupp på Rudbeckianska gymnasiet, som hjälper till med olika serviceuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hålla snyggt på skolgården, plocka skräp, tömma papperskorgar och sopa
  • utföra sysslor i skolmatsalen som att diska och torka bord
  • rensa i rabatterna
  • skotta snö, sanda och kratta löv
  • möblera om i klassrum och andra utrymmen
  • kasta skräp och hålla snyggt i soprummet
  • hjälpa vaktmästarna med olika sysslor

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Rudbeck är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Rudbeck

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Skolgatan 2

Telefonnummer: 021 - 39 86 31

Hitta hit

Busslinje: 2,5,6,12,13
Närmaste hållplats: Rudbecksgatan.