Stadshusgruppen

Jobba med serviceuppgifter på Stadshuset!

Daglig verksamhet har en grupp som är placerad på Stadshuset och hjälper personalen i huset med olika servicesysslor. Vi är igång och rör på oss mycket i det stora huset.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • ställa i ordning konferensrum inför möten
  • ta hand om kartonger som behöver kastas
  • hålla fint i personalkök genom att plocka ur diskmaskiner, torka bord och plocka upp frukt
  • hämta och lämna bud
  • visa besökare rätt i stadshuset
  • sortera papper och hjälpa till med utskick av broschyrer
  • hjälpa till i valkansliet med olika sysslor som att sortera kontorsmateriel, inventera och bygga ihop valbås

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

En kundvagn med kartonger som står i en korridor i stadshuset.

Stadshuset är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Ett konferensrum med städartiklar i en korg på bordet.

Stadshusgruppen

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Fiskartorget

Telefonnummer: 072 - 143 32 04

@vasteras.se

Hitta hit

Busslinje: 1,2,3,4,5,6
Närmaste hållplats: Stora gatan.