Gamla brandstation

Gamla brandstation ligger vid Östra Ringvägen.

Hitta hit

Hitta hit

Om Gamla brandstation

Målgrupp: Psykiskt funktionshindrade

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Västerås stad Vård och Omsorg

Gamla Brandstation erbjuder meningsfull sysselsättning. Verksamheten bygger på aktiviteter som sker individuellt eller i handledarledda grupper på plats eller ute på företag. För att delta i verksamheten krävs ett biståndsbeslut.

Vår personal har psykiatrisk kompetens.

Kontakta oss

Gamla brandstation

Besöksadress: Norra Ringvägen 36a 

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Gamla Brandstation, 721 87 Västerås

Telefon: 021-39 32 89 Enhetschef: 021 - 39 25 81

gamlabrandstation@vasteras.se