Bli stödfamilj

Vill du och din familj göra skillnad i en annan människas liv? Då ska ni bli stödfamilj för någon som har en funktionsnedsättning.

Vad innebär det?

Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis en helg i månaden. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj. Stödfamiljen har ett uppdrag genom kommunen och får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Det krävs ingen särskild yrkeskompetens men du behöver ha ett engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, att bo på landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. Vi behöver olika familjer eftersom barnen är olika. Som stödfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en relation som varar över en längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Vem kan bli stödfamilj?

Det krävs ingen särskild yrkeskompetens men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, att bo på landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. Vi behöver olika familjer eftersom barnen är olika. Som stödfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en relation som varar över en längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Så här gör du som vill anmäla ditt intresse för att bli stödfamilj

  • Du gör en intresseanmälan för att bli stödfamilj i Västerås stads e-tjänst Pulsen Combine.
  • Logga in med mobilt bank-ID eller mobilt bank-ID för att komma till e-tjänsten.
  • Handläggare på biståndsenheten gör hembesök och djupintervjuar. Vi gör alltid kontroller i polis-, social- och kronofogderegister samt tar referenser.
  • Både stödfamilj och föräldrar får ett förslag från handläggare med hänsyn till individuella behov och önskemål.
  • Det kommer att finnas utrymme för eftertanke och möjlighet till en lugn start.
  • Ni erbjuds stöd i ert uppdrag.

Du som är stödfamilj, här kan du redovisa tid för utfört uppdrag

  • Du gör tidrapporteringen i Västerås stads e-tjänst Pulsen Combine.
  • Logga in med mobilt bank-ID eller mobilt bank-ID för att komma till e-tjänsten.

Du som har lämnat in en intresseanmälan för att bli stödfamilj, här kan du följa ditt ärende i e-tjänsten

  • Du kan följa ditt ärende i Västerås stads e-tjänst Pulsen Combine.
  • Logga in med mobilt bank-ID eller mobilt bank-ID för att komma till e-tjänsten.

Kontakta oss

Du når oss via Kontaktcenter 021-39 27 25

BISTÅNDSENHETEN

Postadress:
Västerås stad
Biståndsenheten
LSS Vård och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås