Bli stödfamilj

Vill du och din familj göra skillnad i en annan människas liv? Då ska ni bli stödfamilj för någon som har en funktionsnedsättning.

Vad innebär det?

Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis en helg i månaden. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj. Stödfamiljen har ett uppdrag genom kommunen och får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Det krävs ingen särskild yrkeskompetens men du behöver ha ett engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, att bo på landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. Vi behöver olika familjer eftersom barnen är olika. Som stödfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en relation som varar över en längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Vem kan bli stödfamilj?

Det krävs ingen särskild yrkeskompetens men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, att bo på landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. Vi behöver olika familjer eftersom barnen är olika. Som stödfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en relation som varar över en längre tid eftersom uppdraget ofta pågår under flera år.

Så här gör du som vill anmäla ditt intresse för att stödfamilj

  • Du gör en intresseanmälan för att bli stödfamilj via Västerås stads E-tjänst och du identifierar dig med bank-ID eller mobilt bank-ID.
  • Handläggare på biståndsenheten gör hembesök, djupintervjuar, det sker kontroll i polis- och socialregister samt eventuell förekomst hos kronofogden och tar referenser.
  • Både stödfamilj och föräldrar får ett förslag från handläggare med hänsyn till individuella behov och önskemål.
  • Det kommer att finnas utrymme för eftertanke och möjlighet till en lugn start.
  • Ni erbjuds stöd i ert uppdrag.

Du som är stödfamilj, här kan du redovisa tid för utfört uppdrag

  • Rapporteringen sker via Västerås stads E-tjänst och du identifierar dig med bank-ID eller mobilt bank-ID.

Kontakta oss

Du når oss via Kontaktcenter 021-39 27 25

BISTÅNDSENHETEN

Postadress:
Västerås stad
Biståndsenheten
LSS Vård och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås