Visa sökformulär

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Barn med funktionsnedsättning har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Det kan till exempel vara i ett särskilt korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett sommarläger.

Om korttidshem och stödfamilj

Korttidshem, stödfamilj och lägervistelse finns till för familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Det innebär miljöombyte för barnet och avlastning för familjen.

Korttidshem

På korttids vistas barn, ungdomar och vuxna med varierande funktionsnedsättningar. I Västerås stad finns det åtta korttidshem.

Vi formar en meningsfull vardag utifrån personens förutsättningar och individuella behov. För oss är det viktigt med delaktighet, för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter och möjlighet till utveckling. Hos oss träffar du nya vänner och hitta gemenskap. Ingen dag är den andra lik, tillsammans skapar vi minnen för livet.

Stödfamilj

En stödfamilj är en familj som ditt barn får bo hos då och då, till exempel en helg i månaden. Stödfamiljen blir ett komplement till den egna familjen. Ni har regelbunden kontakt och skapar en relation som varar i flera år. Stödfamiljen kan vara en ensamstående person, ett par eller en familj som redan har barn. Stödfamiljen har uppdraget genom kommunen och får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Läs mer om stödfamilj

För vem

Vem kan få?

Barn, unga och vuxna som bor hemma hos sina föräldrar eller anhörig har rätt till korttidsvistelse enligt LSS. Insatsen innebär stöd både till personen och till de anhöriga. Stödfamilj är vanligast för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar.

Bra länkar

Korttidshem enligt LSS

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25