Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och är under 66 år kan ha rätt till en personlig assistent som hjälper dig att klara vardagen.

Om personlig assistans

En personlig assistent hjälper dig med grundläggande behov som din personliga hygien, att klä på och av dig, att äta och att kommunicera med andra personer. Du kan även i vissa fall ha en personlig assistent för att komma ut och göra ärenden.

Om du själv klarar av att ta hand om dina grundläggande behov, men ändå kan behöva stöd när du är ute och rör dig i närmiljön kan du i stället ansöka om ledsagare.

Ledsagarservice

Vem kan få?

För att ha rätt till personlig assistans ska du vara under 66 år och ha en varaktig funktionsnedsättning. Omfattningen av din funktionsnedsättning och ditt behov av hjälp avgör sedan om du har rätt till assistans.

Den 1 januari 2023 träder en ny lagändring i kraft som ger fler personer rätt till personlig assistans.

Det här innebär ändringarna i korthet

Förändringarna påverkar främst personer med behov av stöd och tillsyn på grund av psykiska funktionsnedsättningar och personer med allvarliga medicinska tillstånd. Fler personer kommer att få rätt till assistans, och många som förlorat sin assistans kan komma att få den beviljad igen. Förändringarna i lagen rör bland annat förebyggande stöd, aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag för föräldraansvar och assistans för egenvård.

Till dig som detta berör

Du kan söka om personlig assistans genom kommunen. Precis som ett vanligt biståndsbeslut kommer även denna ansökan att kräva sin handläggningstid. I och med lagändringen kommer både kommunen och Försäkringskassans handläggningstider att öka.

Att göra en ansökan

Här är en checklista på det du behöver ha med i din ansökan:

  • Läkarintyg som styrker funktionsnedsättning/funktionshinder/diagnos
  • Psykologutlåtande som beskriver eventuella kognitiva nedsättningar
  • Egenvårdsintyg som beskriver behov och moment som görs inom ramen för egenvård
För vuxna vill vi även ha:
  • ADL* -intyg från arbetsterapeut baserat på observationer och inte på intervju. (ADL står för allmän daglig livsföring)

Hur går det till?

Steg 1

Du ansöker om personlig assistans hos en biståndshandläggare, telefon 021-39 27 25. Du kan också ansöka via
e-tjänst eller ladda ner och skicka in en blankett.

Steg 2

När din ansökan har kommit in gör en biståndshandläggare en utredning av ditt hjälpbehov och fattar sedan beslut.

Steg 3

Det är viktigt att du trivs med den som är din personliga assistent. Om du får din ansökan beviljad kan du därför själv välja vilket företag som ska hjälpa dig. Du kan även välja att vara din egen arbetsgivare och själv anställa dina assistenter.

Steg 4

Om du inte vill eller kan välja själv ska du meddela biståndshandläggaren, som då ser till att du får hjälp via en av leverantörer inom LOV, personlig assistans och ickevalsalternativ. Det är företag som är upphandlade av Västerås stad.

Val av leverantör

Via den här kartan kan du se vilka leverantörer som är godkända i det område där du bor. Av dessa leverantörer kan du välja vilken du vill ha.

Mer om leverantörer inom LOV, personlig assistans och ickevalsalternativ

Vill du redovisa utförd assistans eller begära ersättning vid ordinarie assistents frånvaro?

För mer information om ersättning för utförd assistans samt om ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS, se följande länk:

Utförare av personlig assistans

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se