Visa sökformulär

Hemlöshet

Västerås stad arbetar förebyggande för att människor inte ska bli bostadslösa. För dig som ändå har blivit bostadslös finns tillfälliga boenden, härbärgen och dagverksamhet med sjukvårdsmottagning.

Vad kan jag få för stöd?

Härbärgen med akuta nattplatser

På härbärgen kan du övernatta och få enklare måltider. Även du som har missbruksproblem är välkommen. Att bo på härbärge är gratis och det behövs inget biståndsbeslut. Platserna kan inte förbokas och du köar för en natt i taget.

  • Eken ligger på Kaserngatan 10 och har 14 platser för både män och kvinnor. Män kan komma och söka plats klockan 18.00–21.00 och kvinnor klockan 17.30–20.30.
  • Freja ligger på Noreliigatan 10 B och har plats för två kvinnor. Du kan komma dit och söka plats klockan 18.00–21.00

Du måste lämna härbärget senast klockan 9.00 morgonen efter. Mer information om de regler som gäller får du veta när du har skrivits in.

Stadsmissionens dagverksamhet

Dagverksamheten ligger på Sturegatan 22 i Västerås och har öppet måndag–fredag klockan 8–15. Verksamheten är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är hemlös, missbrukare eller lider av psykisk ohälsa.

På dagverksamheten kan du till exempel:

  • tvätta dina kläder
  • hämta ut skänkta kläder
  • sköta din hygien
  • vila
  • köpa frukost, lunch och fika
  • träffa någon att prata med och få råd stöd om din livssituation. 

Det kostar ingenting att besöka dagverksamheten. Den drivs av Stadsmissionen och Västerås stad.

Sjukvård

På dagverksamheten på Sturegatan 22 finns även en sjukvårdsmottagning för hemlösa. Här kan du träffa läkare eller sjuksköterska och få grundläggande sjukvård. Det finns också möjlighet att få tandvård. Mottagningen är öppen två förmiddagar i veckan: tisdag och fredag. Varannan vecka finns en fotvårdsspecialist på plats.

Mottagningen drivs av Region Västmanland, Stadsmissionen och Västerås stad.

En plats på tillfälligt boende kräver biståndsbeslut

I Västerås finns:

  • Boenden för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar
  • Boenden för missbrukare. Det finns ett särskilt boende för kvinnor (Freja)

Dessa boenden ställer krav på drogfrihet och hot och våld inte får förekomma.

När du ansöker om en plats gör socialtjänsten en utredning av din livssituation och dina behov. Därefter kommer din ansökan att beviljas eller avslås. Om den beviljas får du ett biståndsbeslut.

Information om hur du ansöker om plats på boende för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar

För att ansöka om plats på boende för missbrukare kontaktar du Socialkontor vuxen, mottagning. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

För vem

Vem räknas som hemlös?

Som hemlös räknas inte bara den som sover utomhus eller på härbärgen, utan även den som har en osäker boendesituation. Det kan vara personer som bor inneboende utan kontrakt hos släkt eller vänner på grund av att de inte kan få någon annan bostad. Det kan också vara personer som snart ska skrivas ut från ett stödboende, institution eller HVB (Hem för vård och boende).

Om du oroar dig för att bli hemlös, till exempel om du riskerar vräkning, kan du alltid kontakta socialtjänsten för att prata om din situation.

Kontakta oss

Socialkontor vuxen, mottagning

Postadress: Västerås stad, Socialkontor vuxen mottagningen, 721 87 Västerås

Telefontider:
måndag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
tisdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
onsdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
torsdag klockan 13-16
fredag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)

Besöksadress: Norra Källgatan 22

Du når vuxenmottagningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Socialkontor vuxen, mottagning

Postadress: Västerås stad, Socialkontor vuxen mottagningen, 721 87 Västerås

Telefontider:
måndag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
tisdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
onsdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
torsdag klockan 13-16
fredag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)

Besöksadress: Norra Källgatan 22

Du når vuxenmottagningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Högre upp på den här sidan finns information om tillfälliga boenden, härbärgen, dagverksamhet och sjukvårdsmottagning för den som befinner sig i hemlöshet. Men Västerås stad arbetar också förebyggande för att människor inte ska bli bostadslösa.

Samverkar med hyresvärdar för att förhindra vräkningar

Det allra viktigaste för att motverka hemlöshet är att se till att människor inte mister sin lägenhet, att aktivt jobba för att förhindra vräkningar. Staden har ett gott samarbete med hyresvärdarna i Västerås, som meddelar Socialkontoret när någon har hyresskuld eller av andra skäl riskerar att förlora sin bostad. Vi kontaktar då hyresgästen för att i ett tidigt skede kunna ge råd och hjälp att hitta lösningar.

I Västerås handlingsplan mot hemlöshet är det fastslaget att staden särskilt ska uppmärksamma barns situation i vräkningsfrågor; inga barn ska hamna på gatan.

Vi söker upp människor som saknar tak över huvudet

Västerås stad har en så kallade uppsökare, som rör sig bland stadens hemlösa för att ge stöd och information. När hen upptäcker någon ny i gruppen tar hen kontakt och informerar om den hjälp som finns. Även Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer har kontakter med hemlösa och kan informera om kontaktvägar till socialkontoren och akutboenden.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?