Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktning av vissa anpassningar som redan gjorts.

Hyresvärdar och fastighetsägare kan söka bidra för att återställa tidigare bostadsanpassningar.

Så går ansökan till

steg 1

Förbered ansökan

Kontakta intygsskrivare för att få en bedömning i din bostad.

Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten.

Steg 2

Ansök

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten.

Instruktioner som hjälper dig att fylla i blanketten rätt finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Steg 3.

Ansökan behandlas

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den.

Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan. Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare.


steg 1

Beslut

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den.

Steg 2

Utförande

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att anpassningen utförs. För att vi ska betala ut bidraget behöver du styrka att den är gjord. Det gäller oavsett om du har beställt anpassningen av ett företag eller genomfört den själv.

Styrk kostnaden genom att skicka kvitto på materialinköp eller faktura på utförd anpassning.

Steg 3.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betalar fakturan från företaget du anlitat.

Vi kontrollerar att arbetet är rätt utfört innan vi betalar ut bidraget.

Vanliga frågor

Hyresvärdar kan ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som gjorts i lägenheten och i allmänna utrymmen. Bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som gjorts i allmänna utrymmen. Se vidare under avsnittet om återställningsbidrag.

För att få reparationsbidrag krävs det att man fått åtgärden som bostadsanpassning och att anpassningen är av teknisk avancerad art, exempelvis hiss, dörrautomatik, spol- och torkanordningar och höj- och sänkbara köksskåp. Se vidare under avsnittet om reparationsbidrag.

Stannar hissen när du använder den och du inte har någon som kan hjälpa dig därifrån kan du ringa räddningstjänsten. Det finns inget jouravtal för hissar under kvällar och helger, utan hissen lagas under dagtid helgfri måndag-fredag.

Bor du i hyresrätt kan din hyresvärd ansöka om återställningsbidrag.

Bor du i egen villa/radhus/bostadsrätt så ansvarar du själv för eventuell demontering. Du äger spisvakten och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ansöka om återställningsbidrag.

Bor du i egen villa/radhus så ansvarar du själv för eventuell demontering. Du äger elrullstolsgaraget och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ansöka om återställningsbidrag.

Bor du i egen villa/radhus så ansvarar du själv för eventuell demontering. Du äger rampen och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se