Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din permanenta bostad så att den passar dina behov. Du kan inte söka bidrag för att anpassa fritidsboenden.

Anpassningarna gäller bostadens grundläggande funktioner, till exempel så det blir möjligt för dig att:

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat.

Bidraget gäller för anpassning av fasta funktioner i din permanenta bostad. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du som har fått bidraget beviljat äger och ansvarar för eventuellt underhåll.

Exempel på vanliga anpassningar:

 • ta bort trösklar
 • sätta in stödhandtag
 • bredda dörröppningar
 • förbättra duschmöjligheter
 • installera spisvakt
 • installera dörrautomatik
 • sätta in ramper och hissar.

Du som behöver anpassa din bostad kan söka bidrag för det. Bidraget är personligt.

 • Är du under 18 år söker vårdnadshavare bidraget för dig. Finns det två vårdnadshavare söker de gemensamt, även om de inte bor tillsammans.
 • Har du ombud med fullmakt söker ombudet bidrag för dig.
 • Har du god man eller förvaltare söker någon av dessa bidrag för dig.

Ansökningsblankett

Du gör en ansökan av bostadsanpassning via pappersblankett eller e-ansökan.

Var noggrann när du fyller i blanketten. Vissa delar av blanketten är obligatoriska att fylla i. Om ansökningsblanketten behöver kompletteras kommer det att ta längre tid innan du kan få ett beslut.

Länk till ansökningsblankett Word, 276 kB.

Länk till e-ansökan Länk till annan webbplats.

 

Intyg från medicinskt sakkunnig

Utan intyg från en medicinskt sakkunnig kan vi inte bedöma din ansökan.

Ditt intyg behöver skrivas av någon som:

 • har träffat dig och bedömt ditt behov av bostadsanpassning
 • har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. Det kan vara till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.

  I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens inom exempelvis synnedsättning, hörselnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller allergi

Läs mer om intyg från medicinskt sakkunnig


Medgivande från fastighetsägare

Om du hyr en bostad eller bor i en bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna bostadsanpassningen för att du ska kunna få bidrag. Godkännandet ska vara skriftligt och det ska framgå att fastighetsägaren inte kräver att bostaden ska återställas när du flyttar ut.

Du behöver inte skicka in ett godkännande om det är du själv som äger det småhus eller den villa som du bor i.

Läs mer om fastighetsägarens medgivande för anpassning av bostad

Länk till blankett för ägarmedgivande Pdf, 66.3 kB.


Medgivande från annan nyttjanderättshavare

Om du bor tillsammans med någon eller om det finns andra personer som har rätt att använda bostaden måste dessa personer godkänna att anpassningen får göras. Dessa personer kallas för nyttjanderättshavare. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska framgå att det inte finns krav på att bostaden ska återställas när du flyttar ut.

Om du ansöker digitalt behöver du skicka in en separat blankett med nyttjanderättshavarens godkännande.

Länk till blankett Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare Pdf, 65.5 kB.


Behöver du bygglov?

Du kan behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan. Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver bygglov eller bygganmälan.

Läs mer om bygglov


Om du söker i efterhand

Du kan söka bidrag efter att anpassningen är gjord. Du ansöker på samma sätt oavsett om du söker före eller efter anpassningen är utförd. Det medicinska intyget ska styrka att du behövde anpassningen innan den gjordes.

Du behöver också skicka in:

 • kopia på kvitton på köpt material
 • kopia på faktura för utfört arbete
 • dokumentation på hur bostaden såg ut före och efter ombyggnaden, gärna fotografier
 • eventuellt beslut på beviljat bygglov.


Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

När vi på bostadsanpassningen fått in din ansökan får du ett brev som bekräftar att vi har tagit emot den. Om din ansökan saknar något kommer vi be dig komplettera den med de uppgifter som saknas. I vissa fall kan vi behöva veta mer än vad som står i din ansökan och då kan vi behöva göra ett hembesök.

När vi utrett din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Oftast får du beslutet inom tre månader efter att alla blanketter, intyg och medgivande kommit in till oss. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den. Beslut om bostadsanpassningsbidrag går att överklaga. Information om hur det går till skickas med i brevet med ditt beslut.

Om du ska flytta är det viktigt att du väljer din nya bostad med omsorg utifrån den funktionsnedsättning du har. Väljer du att flytta till en bostad som inte uppfyller dina behov så kan det minska möjligheten att få bidrag. Den nya bostaden är opassande om den kräver anpassning på grund av storlek, planlösning, antal våningsplan och eller andra nivåskillnader.

Du kan överlåta ditt bidrag för installationer i allmänna utrymmen till din hyresvärd, bostadsrättförening eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter.

Hyresvärden, bostadsrättföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter blir då ägare till installationen. Det kan till exempel gälla ramp vid huvudentré, dörrautomatik på entrédörr och trapphiss.

När du överlåter bidraget så överlåter du också ansvaret för service, reparationer och besiktningar samt kostnaden för detta.

Villkoren för att överlåta ditt bidrag är:

 • att du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet
 • att hyresvärden, bostadsrättföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter vill överta bidraget
 • att överenskommelsen mellan dig och fastighetsägaren ska vara skriftlig.

Ansvar för utförandet

Om du gör arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitar du ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska

Om arbetet inte följer dessa villkor kan vi inte betala ut bidraget.

Om du behöver hjälp att beställa utförandet av ett företag kan du skicka in en skriftlig fullmakt till bostadsanpassningens handläggare. Då hjälper handläggaren dig att beställa beviljad anpassning av en entreprenör.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Vid eventuella reklamationer tar du själv kontakt med entreprenören som utfört anpassningen.

Bidragsbelopp

Det bidrag du kan få ska täcka kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen. Väljer du dyrare material eller ett mer komplicerat utförande kommer bidraget inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden. Du kan inte använda ROT-bidrag för de delar du får bostadsanpassningsbidrag för.

Bidraget betalas ut efter att anpassningen är klar och du visat upp din faktura. Har du skrivit under en fullmakt kommer fakturan att skickas direkt till bostadsanpassningen från entreprenören.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se