Bidrag för reparation, service och besiktning

Du som tidigare fått bostadsanpassning kan ansöka om bidrag för vissa reparationer. Du kan också få ersättning för service och besiktning av hissinstallationer.

Vi ger oftast bidrag för att reparera tekniskt avancerade anpassningar, till exempel hiss och spisvakt. Det går inte att få bidrag för normalt underhåll av bostaden. Detta gäller även vissa saker som tidigare installerats som en anpassning, till exempel blandare eller inbyggnadsugn.

Ersättning för reparationer, service eller besiktning betalas endast ut till dig som fått anpassningen. Vi kan i vissa fall efterfråga ett nytt intyg från sakkunnig.

Du kan få bidrag när:

  • Anpassningen har gått sönder och måste fungera för att uppfylla dina behov. Till exempel dörrautomatik, trapphiss, spisvakt, höj- och sänkbar inredning
  • Anpassningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen eller hjälpmedel.

Du beställer själv reparationen. Du kan gärna kontakta det företag som utförde anpassningen då det kan finnas garantitid eller möjlighet till reklamation. Kontaktuppgifter till företaget hittar du i ditt tidigare beslut om bidrag för bostadsanpassning. Beror felet på felaktigt handhavande kan du inte få reparationsbidrag. Bidrag beviljas heller inte för enklare fel så som batteribyte, avstängd knapp på dörrautomatik eller intryckt nödstopp på hiss.

När du får fakturan kan du ansöka om reparationsbidrag. Enklast är att använda e-ansökan via länken nedan. Du kan även skicka in ifylld ansökningsblankett för reparation. Du hittar blanketten nedan. Till ansökan skickar du med kopia på fakturan, där det ska framgå vad som var fel och vilka reperationsåtgärder som utförts. Du betalar själv fakturan till anlitat företag. Om din ansökan beviljas betalas bidraget ut till det konto du uppgett vid ansökan.

Länk till e-ansökan

Länk till blankett Ansökan om reparationsbidrag Pdf, 194.6 kB.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se