Bidrag för reparation

Det går att söka ersättning för vissa reparationer av anpassningar som finansierats med bostadsanpassningsbidrag.

Du kan få ersättning för att laga vissa av de anpassningar som du tidigare fått bidrag för. Du kan också få ersättning för service och besiktning av hissinstallationer.

Vi ger oftast bidrag för att reparera tekniskt avancerade anpassningar, till exempel hiss och spisvakt. Det går inte att få bidrag för normalt underhåll av bostaden. Detta gäller även vissa saker som tidigare installerats som en anpassning, till exempel blandare eller inbyggnadsugn.

Ersättning för reparationer, service eller besiktning betalas inte ut till fastighetsägare.

Du kan få bidrag när:

  • anpassningen har gått sönder och måste fungera för att uppfylla dina behov
  • installationer eller inredningar är så komplicerade att service, reparation och besiktning behöver skötas i särskild ordning. Till exempel dörrautomatik, trapphissar, spisvakter, höj- och sänkbar köksinredning
  • inredning eller anordningar har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen eller hjälpmedel.

Beställ gärna reparationer av samma företag som installerade eller utförde anpassningen. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas.


Service och besiktning

Service och besiktning av trapphissar och lyftanordningar ingår i serviceavtalet som vi på bostadsanpassningen gör med företaget som genomför installationen.

Länk till blankett Ansökan om reparationsbidrag Pdf, 194.6 kB.

Länk till e-ansökan Länk till annan webbplats.

ikon

Bidrag för återställning

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se