Fastighetsägarens medgivande

Fastighetsägarens skriftliga medgivande krävs för att vi ska bevilja bidrag för bostadsanpassning. Medgivande krävs alltid utom när den som söker bidraget är ensam ägare till sitt småhus eller villa.

Medgivandet:

  • begärs av den som söker bidrag för bostadsanpassning (som kan få hjälp av handläggaren på bostadsanpassningen att inhämta detta)
  • ges av fastighetsägaren
  • ska vara skriftligt.

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande som fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget om bostadsanpassning ska kunna beviljas, men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande:

  • godkänner du anpassningen
  • avsäger du dig krav på att hyresgästen behöver betala för att återställa bostaden
  • avsäger du dig krav på att bostadsrätts-/äganderättsinnehavaren behöver betala för att återställa gemensamma ytor som påverkats av bostadsanpassningen
  • kan du som hyresvärd/bostadsrättsförening ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar (se avsnittet om återställningsbidrag).

Överta rätten till bidrag

Hyresvärd, bostadsrättsförening och samfällighet för ägarlägenhetsfastighet kan överta rätten till bidrag för anpassningar i trapphus och andra allmänna utrymmen. Exempel är ramp vid huvudentrén eller dörrautomatik i porten.

Förutsättningen är att intresset är ömsesidigt. Det innebär att båda parter vill att rätten till bidrag ska överlåtas och detta måste avtalas skriftligt.

Hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfälligheten för ägarlägenhetsfastighet blir i så fall ägare av anpassningsåtgärden. Det innebär då att ansvaret för eventuellt underhåll och reparationer av anpassningen övergår till hyresvärd/bostadsrättsförening. Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag för sådana åtgärder.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se