Fastighetsägarens medgivande

Fastighetsägarens skriftliga medgivande är en förutsättning för att bidrag för bostadsanpassning ska kunna beviljas.

Medgivandet:

  • Ska vara skriftligt från fastighetsägaren
  • Skickas in tillsammans med ansökan om bidrag för bostadsanpassning.

Blankett för medgivande från fastighetsägare Pdf, 66.3 kB.

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande som fastighetsägare är en förutsättning för att bidrag för bostadsanpassning ska kunna beviljas. Du som fastighetsägare har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande:

  • godkänner du anpassningen
  • avsäger du dig krav på att hyresgästen behöver betala för att återställa bostaden
  • avsäger du dig krav på att bostadsrätts-/äganderättsinnehavaren behöver betala för att återställa gemensamma ytor som påverkats av bostadsanpassningen
  • kan du som hyresvärd/bostadsrättsförening ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar (se avsnittet om återställningsbidrag).

Överta rätten till bidrag

Fastighetsägare (hyresvärd, bostadsrättsförening och samfällighet för ägarlägenhetsfastighet) kan överta rätten till bidrag för anpassningar i trapphus och allmänna utrymmen. Exempelvis dörrautomatik eller ramp vid huvudentré.

Förutsättningen är att intresset är ömsesidigt. Det innebär att båda parter (fastighetsägare och sökande) vill att rätten till bidrag ska överlåtas och detta måste avtalas skriftligt.

Fastighetsägare blir i så fall ägare av anpassningsåtgärden. Det innebär då att ansvaret för eventuellt underhåll och reparationer av anpassningen övergår till fastighetsägare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se