Intyg från medicinskt sakkunnig

Behovet av bostadsanpassning behöver styrkas med ett intyg från en medicinskt sakkunnig. Den som skriver intyget behöver uppfylla villkoren för behöriga intygsskrivare.

Tänk på följande:

 • intyget skrivs på begäran av dig som ska söka bidrag för bostadsanpassning
 • den medicinskt sakkunniga som skriver intyget ska beskriva vilken diagnos och funktionsnedsättning du har och bedöma behovet av anpassning
 • intyget ska vara signerat av intygsskrivaren. Om intyget signeras elektroniskt måste det vara synligt på intyget.

Behörig intygsskrivare ska ha:

 • träffat dig som ska söka bidrag om bostadsanpassning
 • kompetens att bedöma behovet av anpassningen.

Intygsskrivaren kan till exempel jobba som:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • läkare.

I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens, till exempel inom:

 • synnedsättning
 • hörselnedsättning
 • psykisk funktionsnedsättning
 • allergi.

Personuppgifter för den intyget gäller:

 • för- och efternamn samt personnummer
 • adress på bostad som avser anpassningen
 • kontaktuppgifter till personen och/eller till kontaktperson.


Funktionsnedsättningen:

 • diagnos och orsak till funktionsnedsättningen
 • beskriv funktionsnedsättningen och hur den konkret påverkar personen i sin bostad
 • beskriv kopplingen mellan funktionsnedsättningen och behov av anpassning
 • prognos för aktuell funktionsnedsättning.


Bostads- och familjeförhållande:

 • bostadens utformning
 • nuvarande och planerade hjälpmedel
 • behov av assistans, antingen i form av personlig assistans enligt LSS, hemtjänst eller hjälp av anhörig
 • familjesituation
 • ange relevanta mått till exempel på hjälpmedel, befintliga passager, trösklar och nivåskillnader eller annan viktig information.


Samlad bedömning:

 • Motivera behovet av anpassning
 • Beskriv hur anpassning kan hjälpa personen att bli mer självständig eller delaktig i aktiviteter
 • Beskriv om andra lösningar finns och provats. Exempelvis annat badrum, hjälpmedel eller omdisponering i bostaden.

Kan behov av bostadsanpassning inte styrkas ska det framgå i den samlade bedömningen.

Åtgärdsförslag och foton:

 • Skriv förslag på anpassningsåtgärd som du bedömer behövs
 • Bifoga foton

Uppgifter om intygsskrivare:

 • namn
 • profession
 • arbetsplats
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • signatur.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se