Visa sökformulär

Hemtjänst

För vem

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten. Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är en del av socialtjänsten. Hemtjänstens syfte är att se till att kommunens invånare har en skälig levnadsnivå, det vill säga att de grundläggande behoven är tillgodosedda när det gäller till exempel hälsa och hygien.

Kostnad för hemtjänst

Avgiften för hemtjänsten beror på vilken typ av service du får och hur mycket.

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för att få hjälp. 

Information om hur du överklagar ett beslut

Så här gör du

Hur ansöker jag om hemtjänst?

steg 1

Kontakta en biståndshandläggare på telefonnummer 021-39 27 25. En utredning om dina behov startar. Utredningen tar oftast inte mer än en vecka.
Du kan också ladda ner blanketten och skicka in.

Ring 021-39 27 25

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst kan du själv välja leverantör. Du kan också tillsammans med din biståndshandläggare välja e-hemtjänst.

steg 3

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för hjälp.

Information om hur du överklagar ett beslut

Välj leverantör

Har du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör av din hemtjänst. Här kan du se vilka leverantörer du kan välja mellan och läsa mer om dem. Din biståndshandläggare kommer att hjälpa dig med de praktiska detaljerna kring ditt val. Det är frivilligt att välja utförare. Om du inte kan eller vill välja så kommer Västerås stad att tilldela dig en utförare. De utförare som idag är så kallade ickevalsalternativ är Västerås stad Vård och omsorg och Skultuna kommundelsförvaltning.

Via den här kartan kan du se vilka leverantörer som är godkända i det område där du bor. Av dessa leverantörer kan du välja vilken du vill ha.

Mer om de olika leverantörerna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Beslut

När det gäller enskilda beslut om vem som ska få hemtjänst är det stadens biståndshandläggare som har ansvaret. Varje ansökan om stöd i hemmet prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvar

Ansvaret för att hemtjänsten fungerar som den ska ligger på äldrenämnden. Nämnden fattar de politiska beslut som sätter upp riktlinjerna för hur Västerås hemtjänst ska bedrivas. Nämnden sluter också avtal med utförarna, samt följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande.

Leverantörer

Hemtjänsten drivs antingen av den kommunala utföraren eller av andra utförare som staden har avtal med. Alla måste leva upp till de krav på kvalitet som Västerås stad har ställt upp.

Hemtjänst utan hembesök

Har du, eller någon i din närhet behov av tillsyn på natten? I Västerås stad tar vi hjälp av teknik i form av en trygghetskamera för att göra din nattsömn trygg, säker och ostörd.

Så fungerar det

En trygghetskamera placeras i ditt sovrum och installeras kostnadsfritt av Västerås stads tekniker. När kameran är på plats kan hemtjänstpersonal titta till dig på distans via en dator, på de klockslag som du och din hemtjänstutförare kommit överens om. Hur ofta du får tillsyn beror på ditt behov. Ingen film sparas eller lagras.

Hemtjänstpersonalen som utför tillsynen av dig behöver en nyckel till din bostad för att kunna komma in om du behöver hjälp. Du lämnar nyckeln i samband med installationen av trygghetskameran eller direkt till din hemtjänstutförare.

Vem kan få en trygghetskamera?

Tillsyn med trygghetskamera kan erbjudas dig som har behov av att någon tittar till dig. Du kan få trygghetskameran efter biståndsbeslut om hemtjänst eller boendestöd, om din känsla av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm.

Vill du ansöka om tjänsten eller veta mer kan du kontakta Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Välfärdsteknologi för äldre

Trygghetskamera på ett bord bredvid en växt.

Så här ser en trygghetskamera ut

Digitala lås

Med digitala lås ökar tryggheten både för fastighetsägare, med färre nycklar i omlopp, och för dig som har hemvårdsinsatser. Vårdpersonal kan snabbare vara på plats när någon till exempel larmat med sitt trygghetslarm, eftersom de inte längre behöver mellanlanda på kontoret för att hämta nyckel eller nyckelbricka för att komma in i fastigheten och bostaden. Digitala lås ger hemvården bättre förutsättningar för planeringen och minskar antalet resor inom hemvården.

Installationen bekostas av Västerås stad, utförs av auktoriserad personal och kommer inte att vara något som märks för andra än den som får hemvårdsinsatser och behörig personal från hemvård.

Webbinarium för fastighetsägare om digitala lås

Den 18 november 2020 genomfördes ett webbsänt seminarium för fastighetsägare om digitala lås. I filmen får du bland annat veta mer om bakgrund, syfte och mål med införandet av digitala lås. 42 minuter in i filmen finns ett avsnitt med frågor och svar.

Medgivande

Här kan du som fastighetsägare, förvaltare eller styrelseordförande i en bostadsrättsförening lämna medgivande till att Västerås stad installerar digitala lås där det är aktuellt vid t.ex. port, entré, grind och miljöbod.

Du kan skicka in medgivandet, antingen via e-formuläret eller genom att skriva ut och posta det.

E-formulär för medgivande Länk till annan webbplats.

Länk till medgivande för utskrift Pdf, 859 kB.

Våra låslösningar

Lösningarna för digitala lås i hemvården uppfyller normen SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”.

Det digitala låset Main entrance.

Main entrance

Enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörr eller karm och installationen är inte synlig. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.

Det digitala låset Phoniro key safe.

Phoniro key safe

Enheten är en digital låsgömma där det går att förvara en fysisk nyckel eller nyckelbricka. Låsgömman öppnas på samma sätt som övriga låslösningar, digitalt och endast av behörig vårdpersonal. Låsgömman blir endast aktuell i de fall Main entrance eller Any entrance inte går att montera.

Det digitala låset Phoniro lock.

Phoniro lock

Enheten monteras på befintligt vred på lägenhetsdörren och har samma utseende och funktion som låset Any entrance.

Any entrance

Enheten kan bli aktuell i de fall det inte finns något elslutbleck. Låsenheten monteras över det befintliga vredet på entrédörrens insida. Det görs ingen åverkan på dörren. Den här lösningen fungerar även på dörrar till soprum och tvättstugor.

Frågor och svar

Installation av digitala lås

Kostar det något?
Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Västerås stad.

Krävs det något medgivande?
Ja, Västerås stad behöver ett medgivande från dig som är fastighetsägare innan vi gör någon installation på portar, entréer, tvättstugor och soprum. Länk till e-formuläret för medgivande hittar du ovan. Där finns också en länk till medgivande för utskrift om du hellre vill posta medgivandet. Vi kontaktar dig innan installation görs.

Blir det någon åverkan på dörrar?
Nej, ingen åverkan görs på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras. Låset monteras på insidan av dörren, entrén eller porten. Monteringen på entréer och portar kommer inte att synas alls.

För portar görs montering i huvudsak i dörrkarmen tillsammans med hålrummet som finns för elslutblecket, alternativt tillsammans med dörrautomatik eller i undertak (Main entrance).

Påverkar det hemförsäkringen?
Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten.

Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Låsen är klassade enligt SSF3522, SSF1091 och SSF1075.

Hur lång tid tar monteringen?
Det är enkelt att montera låsen, det tar cirka 10–20 minuter.

Passar de digitala låsen på alla dörrar?
Låsen passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låsen kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra. Till exempel ASSA 560, ASSA 8765, ASSA 310, samt ASSA 2000 Evo säkerhetslås.

De digitala låsens funktion

Vår fastighets strömförsörjning har inte driftkapacitet för externa låslösningar. Hur löser ni det?
Med lösningen Main entrance är det önskvärt att nätansluta till fastighetens strömkälla. Det går även att lösa med en extern batterikälla. Vi för dialog med och samlar in medgivande från alla fastighetsägare innan montering görs.

Teknisk data för Main entrance:

 • Omgivningstemperatur: -35–+55 grader Celsius.
 • Strömförsörjning: 12–24 VAC/DC.
 • Energiförbrukning: cirka 1 milliwatt.
 • Vikt: 26 gram.
 • Storlek: 87 x 23 x 15 millimeter.
 • Färg: vit.

Alternativet om Main entrance inte fungerar att montera i fastigheten är Any entrance eller nyckelgömman Phoniro key safe.

 • Any entrance monteras på entrédörrens eller portens insida, drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. Any entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan samt brandtestad enligt IEC 62692.
 • Phoniro key safe monteras på befintlig entré eller port med minimal åverkan eller anpassning. Kan även monteras på vägg eller fasad. Key safe är stöldskyddsklassad och är designad för att motstå inbrott. Den är klassad enligt europeisk standard, vilket motsvarar SSF 3522 klass 3 och SSF 024 klass 3.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?
Om vårdpersonalen tappar sin mobiltelefon kan de inte göra fler hembesök hos personer som får hemvård. Hemvårdspersonalen rapporterar direkt in till sin verksamhet om en mobiltelefon har försvunnit. Då spärras telefonen omgående, och är helt obrukbar.

Vilken kryptering använder de digitala låsen och hur fungerar det rent tekniskt?
Låsen och systemet uppfyller och är godkänt enligt SSF 1075, SSF 1091. Bland annat används AES 256 i kommunikationen med tidsbegränsade engångsnycklar. Varje lås har en unik kryptonyckel. Mobiltelefonen kommunicerar med låsen via Bluetooth low energy (BLE). All kommunikation sker krypterat via HTTPS.

Hur fungerar det digitala låset om vi redan idag har ett eget digitalt lås på våra portar eller dörrar?
I det fall där Main entrance eller Any entrance inte går att montera på en dörr, port, entré eller annan plats finns Phoniro key safe som alternativ lösning.

Vi har portkod idag. Behöver ni montera ett digitalt lås på port eller entrén då?
Nej, det behövs i regel inte. Västerås stad eller hemvårdsutföraren kommer i dialog med fastighetsägaren överens om den bästa lösningen för just era entréer och portar.

Kan vem som helst ladda ner applikationen på sin mobiltelefon och använda de digitala låsen?
Nej, alla mobiltelefoner som används med de digitala låsen är tjänstemobiler inom vård och omsorg. Varje mobiltelefon är unik och registrerad i systemet. En registrerad mobiltelefon kan sedan bara användas av en särskild personalgrupp som var och en har personliga inloggningsuppgifter och begränsade behörigheter (kan enbart låsa upp och låsa hos de personer som de ska utföra hemvårdsinsatser hos).

Vi har en tagg-lösning installerad. Den drar 0,5 ampere och har automatisk dörröppning. Hur påverkar de digitala lås den totala batteriåtgången? Vilket system styr?
Fastighetsägarens befintliga system ska inte påverkas alls. De digitala låsen kan kopplas till egen strömkälla om behov finns.

Vi har en strömbackup som räcker ett visst antal dagar vid strömavbrott. Hur kan vi lösa med strömkälla till Main entrance om vi inte får koppla på föreningens strömkälla?
Main entrance drar cirka 1 milliwatt. Lösningen har även tillbehör för egen strömförsörjning (batteri). Vi för alltid en dialog med dig som fastighetsägare innan vi börjar montera våra lås på era portar eller entréer. Den lösningen vi har kommit överens om kommer vi sedan att använda. Om något ändras hos fastighetsägaren eller hos Västerås stad bör ny överenskommelse göras. Kontakta oss via kontaktinformationen på webben eller via Västerås Kontaktcenter: 021-39 00 00.

Underhåll av digitala lås

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?
De digitala låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro lock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna en entré utrustad med Main entrance krävs nätspänning som antingen integreras med fastighetens strömkälla eller alternativt med ett externt batteri.

Hur ofta måste batterierna i låsen bytas ut och vem gör det?
De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Västerås stad håller koll på när det är dags att byta batteri och gör också själva batteribytet.

Digitala lås inom hemvården

Västerås stad har under året monterat digitala lås hos dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm via kommunen. Vi har
gjort det för att öka kvaliteten och säkerheten i hemvården.

Personalen är utbildad och många lås är på plats

Beslutet att införa digitala lås hos alla hemvårdskunder togs av äldrenämnden i april 2020. Till sommaren 2021 har vi monterat 3 500 digitala lås runt om i Västerås för att kunna förbättra hjälpen hemma hos dig som har ett trygghetslarm eller som får hjälp av hemtjänsten eller hemsjukvården. Under våren har vård- och omsorgspersonalen utbildats så att de enkelt kan använda den digitala nyckeln i sin tjänstemobil istället för den fysiska nyckeln. Många av utförarna av hemvård har kommit igång med det arbetet.

Rättelse om återlämning av fysiska nycklar

Om du inte har lämnat ut någon nyckel till hemvården kan du bortse från denna rättelse.

I september 2020 skickade vi ut information om att du som kund skulle få tillbaka din fysiska nyckel när det digitala låset var på plats. De flesta utförare av hemvård har önskat att få behålla en fysisk nyckel. Det innebär att du även framöver kommer att behöva låna ut nyckel till hemvården. Anledningen är att den fysiska nyckeln ger en ökad trygghet för både personal och kunder om ett digitalt lås, mot förmodan, skulle krångla. Personalen kan då använda den fysiska nyckeln som förvaras på kontoret hos utföraren. Om du vill ha färre nycklar hos hemvården behöver du kontakta din utförare. Självklart är vår målsättning att de digitala låsen ska fungera tryggt och säkert för både dig och vårdpersonalen.

Nu kan vi snabbare komma hem till dig

Tack vare de digitala nycklarna som finns i tjänstemobilen behöver vård- och omsorgspersonalen inte längre använda fysiska nycklar. Personalen kan vara på plats betydligt snabbare än förut, till exempel när vi får in ett trygghetslarm. Att inte behöva åka och hämta din nyckel på kontoret gör att personalen kan åka direkt från en annan kund till dig. Det kan göra stor skillnad i tid om avstånden mellan kunderna och kontoret är långt.

Frågor och funderingar?

Har du några funderingar om det digitala låset eller din fysiska nyckel kontaktar du din valda utförare av hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm.

Såhär fungerar det digitala låset

När hemvårdspersonalen kommer till dig låser de upp din dörr med hjälp av sin tjänstemobiltelefon. Det är bara behörig personal
som kan öppna dörren genom att använda sin tjänstetelefon. Det går inte att öppna med vilken mobiltelefon som helst. Låsenheterna som monteras påverkar inte ditt befintliga lås. Du och dina anhöriga använder nyckel som vanligt. Låsenheten gör ingen åverkan på dörren och syns inte från utsidan. Om dina hemvårdsinsatser upphör kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25 för återställning av låset. Västerås kommun samarbetar med företaget Phoniro AB/ASSA Abloy.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ombudsman för synpunkter och klagomål

¨Om du har synpunkter och klagomål på någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan du vända dig till ombudsmannen för äldre- och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Johan Crusefalk

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Prata med oss på 60plus- mässan

  Inspireras till nya aktiviteter och gemenskap. Få nyttiga tips och goda råd från Hälsans hus, träffa seniorguider och våra anhörigkonsulenter. Vi har flera spännande aktiviteter med i programmet.