Logotyp
Visa sökformulär

Västerås stad Vård och Omsorg

Vi är den kommunala hemtjänsten. Vi vill vara ditt självklara val. Med över 40 års erfarenhet av äldreomsorg erbjuder vi dig trygg och säker omsorg, oavsett när på dygnet du behöver den.

Om du väljer kommunal hemtjänst

Vi är stolta över vår bredd

I vår verksamhet finns bland annat äldreboenden, servicehus, mötesplatser, förebyggande verksamheter, demensvård, anhörigstöd, trygghetslarmsverksamhet och korttidsvistelse. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, anhörigkonsulenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och aktivitetsledare. Vi finns här för dig dygnet runt. Vi erbjuder hemtjänst i hela Västerås med undantag från Skultuna kommundel. Vi har bred erfarenhet av och stor kunskap om äldreomsorg.

Bild från hemtjänsten där en personal tar ett blodprov på en man.

Vi vill vara ditt självklara val

Vår bredd gör att vi har tillgång till specialkompetens inom en mängd områden bland annat demens, diabetes, multisjuka, stroke, fysisk och psykisk funktionsnedsättning, fallprevention, förflyttningsteknik samt kunskap om kost-, måltids- och näringslära. Vi har medarbetare som behärskar arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska och tyska. Har du behov av hemsjukvård görs en individuell vårdplanering för dig. Den gör vi för att säkerställa att du erbjuds den vård du behöver. Hemtjänsten och hemsjukvården är en del av Västerås stad Vård och Omsorg.

Så här jobbar vi

Det här tycker vi är viktigt

Såhär jobbar vi inom den kommunala hemtjänsten.

Vi vill lära känna dig

Vi bjuder alltid in dig till ett första samtal för att vi ska lära känna dig och se hur vi, utifrån dina beslutade insatser, kan ge dig det stöd du behöver och vill ha.

Vi arbetar för kontinuitet

Vi vill att du så långt det är möjligt ska träffa samma person, så att du får en personlig, trygg och säker vård och omsorg utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Din vardag ska helt enkelt se ut ungefär som vanligt. Alla som arbetar hos oss bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Din egen kontaktman

Som kund hos oss erbjuds du alltid en kontaktman. Det är en person som du kan vända dig till med alla dina frågor och funderingar. Din kontaktman och du skapar tillsammans en genomförandeplan. I planen beskrivs det dagliga stöd du behöver och din kontaktman uppdaterar planen om dina behov förändras. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för och tillit till kontaktmannen. Det är ju den personen som du kommer att lära känna bäst. Därför erbjuds du att vara delaktig i detta val och du har också möjlighet att byta kontaktman. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete

Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla vår hemtjänst. Därför stämmer vi regelbundet av med dig som är kund hur du upplever den hemtjänst du får. Flera gånger per år samlar vi ihop våra kunders synpunkter och använder det som underlag i vårt systematiska förbättringsarbete. 

Värdighetsgaranti

I Västerås stad har vi värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Här kan du läsa vad de innebär för dig som vår kund.

Länk till värdighetsgarantinPDF

Ett gott liv

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det betyder att vi arbetar hälsofrämjande utifrån dina egna förutsättningar, för att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet. Vi ger dig inflytande, trygghet och ett respektfullt bemötande.

Välkommen till våra mötesplatser

Våra mötesplatser är till för dig som vill åldras med god hälsa och lägga liv till åren. Varje mötesplats har ett månadsprogram med många roliga aktiviteter. Du hittar våra mötesplatser längre ner på sidan. En del mötesplatser har också lunchservering.

Social dagverksamhet

Västerås stad Vård och Omsorg erbjuder också social dagverksamhet på Hälsans hus på Herrgärdets mötesplats. Det är en möjlighet för dig som bor kvar hemma att delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med andra.

Läs mer om vad social dagverksamhet är och hur du kommer i kontakt med oss som arbetar därPDF

Kontakta oss

Västerås stad Vård och Omsorg

Det kommunala alternativet för hemtjänst och hemsjukvård. Utförare av trygghetslarmsverksamhet.

Postadress:
Västerås stad Vård och Omsorg
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?