Hjälpmedel

Ibland kan det behövas hjälpmedel för att du ska kunna bo kvar hemma. Din vårdcentral kan hjälpa dig med hjälpmedel.

Om hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Förskrivare arbetar på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i kommunen. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska. Vilket hjälpmedel som behövs är det som avgör vem som är förskrivare och vem du bör kontakta. Behöver bedömning och utprovning ske i bostaden är det oftast arbetsterapeut eller fysioterapeut i hemsjukvården som är förskrivare och du når dem via Västerås stads Kontaktcenter.

Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv och de kallas för egenvårdsprodukter. En del hjälpmedel går att hyra under en kortare period direkt från Hjälpmedelscentrum. På Hjälpmedelscentrum finns möjlighet att se och prova olika hjälpmedel.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel? – 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hjälpmedelscentrum Länk till annan webbplats.

Hjälp från kommunen vid rehabilitering