Visa sökformulär

Trygghetslarm

Trygghetslarmet ger förutsättningen till ökad trygghet för dig som bor i eget boende. Med en larmknapp kan du enkelt kalla på hjälp om något oförutsett har hänt dig.

För dig som har trygghetslarm

Har du eller en anhörig till dig trygghetslarm idag och du behöver komma i kontakt med Västerås stad som hanterar larmet, kontakta oss på 021-39 84 00.

Om trygghetslarm

Trygghetslarmet ska inte användas för och ersätter inte vanliga hemtjänstinsatser som toalettbesök, stöd med måltidssituationer, hjälp med serviceinsatser som städning, lamp- och batteribyten eller liknande. Kontakta din biståndshandläggare om dina behov och förutsättningar ändras för att få stöd av ordinarie hemtjänst.

Trygghetslarm installeras i ditt hem och är kopplad till Västerås stads trygghetscentral. Om du behöver hjälp trycker du på din larmknapp. Larmet går via trygghetscentralen till stadens vård- och omsorgspersonal, som direkt kontaktar dig och gör hembesök vid behov. Personalen kommer oavsett tid på dygnet, alla dagar året om. Hembesök kan ibland dröja på grund av långa res förhållanden och vid perioder då många larm inkommer samtidigt. Efter kontakt med dig prioriterar personalen larmen enligt allvarlighetsgrad.
Själva larmet har två delar: en larmknapp som du kan fästa eller bära med dig, och en telefonenhet som placeras någonstans i din lägenhet.

Beroende på väderfållanden eller annat som kan orsaka störningar i mobilnätet kan det förkomma att ditt trygghetslarm inte fungerar under korta perioder. Det är därför viktigt att du själv håller dig med en telefon samt om du blir akut sjuk, ska du alltid ringa SOS Alarm på telefon 112 eller 1177 vid sjukvårdsfrågor.

Trygghetslarmknapp på äldre kvinnas arm.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Syftet är att du ska känna dig trygg i din hemmiljö därför kan vem som helst ansöka om att få ett trygghetslarm. Du kan få trygghetslarm oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Du kan även ansöka om trygghetslarm genom att kontakta Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25.

Kostnad

Trygghetslarm kostar 181 kronor per person och månad. Avgift debiteras till och med att larmet är återlämnat. Trygghetslarmet ingår i maxtaxan för kommunens tjänster som är 2089 kronor i månaden (alla priser gäller för år 2019).

Bra att veta!

 • Hemtjänstpersonalen behöver en nyckel till din bostad för att kunna komma in om du har påkallat hjälp. Nyckel lämnas alltid i samband med installationen av trygghetslarmet. Om hemtjänstpersonalen inte kan komma in i din bostad kan du inte erbjudas ett trygghetslarm.
 • Om du flyttar eller byter lås till bostaden: glöm inte att meddela din nya adress och att byta ut din nyckel och eventuell låsbricka hemtjänsten.
 • Ha alltid din larmknapp på dig. Den ska sitta på även när du duschar.
 • Tänk på att larmet bara fungerar så länge du är kvar i bostaden.
 • Om du orsakat skada eller tappat bort din larmanordning blir du ersättningsskyldig för den utrustningen som behöver ersättas (det gäller inte normalt slitage, vid annat teknisk fel eller batteribyten). Kostnaden faktureras efter tekniker ersatt utrustningen enligt:
  • Ersättning för larmtelefonen: 1280 SEK
  • Ersättning för larmknapp: 384 SEK

För att kontrollera ditt trygghetslarm görs dagligen automatiska testlarm för att säkerställa att ditt trygghetslarm upprätthåller full funktionalitet. Dessa testlarm påverkar inte din vardag eller dig som använder trygghetslarmet. Om något fel skulle upptäckas vid ett utfört testlarm kommer du bli kontaktad och en tekniker kommer att återställa eventuellt fel. Om du känner dig osäker på att ditt trygghetslarm inte fungerar så kan du själv testa funktionen genom att påkalla ett larm och sedan meddela trygghetscentralen att du prov larmat.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås stad kör digitalt Pride 2020

  Västerås stad har sedan 2017 deltagit i Västerås Pride, och eftersom festivalen i år är inställd kör vi den här gången digitalt i våra sociala kanaler!

 • Västerås stad sänker hyrorna för utsatta företag

  Västerås stad stöttar det lokala näringslivet i coronatider genom att sänka hyrorna för företag inom utsatta branscher. Det beslutade fastighetsnämnden idag genom ett så kallat ordförandebeslut av Jesper Brandberg (L).

 • Nu startar äldrelinjen – en stödtelefon vid oro

  Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av corona-pandemin. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

Debug

Tack för din återkoppling!