Visa sökformulär

Boende

När du kommer som asylsökande till Sverige ordnar Migrationsverket boende åt dig om du inte har gjort det själv. De betalar också för boendet om du inte har pengar till det själv. Det boende Migrationsverket ordnar är ofta ett så kallat anläggningsboende där många asylsökande bor. Du kan också välja att ordna eget boende eller bo hos någon du känner.

Länk till Migrationsverkets information om boenden under tiden då du är asylsökandelänk till annan webbplats
Länk till Migrationsverkets information om hur du gör när du vill flytta till din familj eller någon anhörig som redan bor i Sverige.länk till annan webbplats

Om Migrationsverket ordnar boende åt dig när du är asylsökande är det de som bestämmer var i landet du ska bo.

Du som har bott i Migrationsverkets boende när du var asylsökande kan du få hjälp att hitta en ny bostad om du får uppehållstillstånd. Då är det Migrationsverket som bestämmer vilken stad du ska bo i och kommunen du ska bo i som ska ordna bostad.

Om du har valt att flytta från Migrationsverkets boende under tiden som asylsökande eller om du flyttade därifrån när du fick uppehållstillstånd har Migrationsverket eller kommunen inte ansvar för att ordna boende åt dig. 
Om du får uppehållstillstånd tack vare att du har fått arbete måste du också ordna boende själv.

Vilket ansvar har Västerås stad?

Om du är under 18 år och kommer till Sverige utan dina föräldrar, eller någon annan vuxen som har ansvar för dig, är du ensamkommande. Migrationsverket bestämmer vilken stad du ska bo i och sedan är det den stadens, eller kommunen som det också kallas, ansvar att ordna boende åt dig.
Ensamkommande barn och unga bor ofta tillsammans i ett så kallat Hem för vård och boende, HVB-hem, eller i ett stödboende. Stödboende är för ungdomar som har fyllt 16 år och som klarar av att ta hand om sin egen hushållning med stöd från personal. I ett HVB-hem får ungdomarna mer hjälp med vardagliga saker än i ett stödboende.
Som ensamkommande kan du också få bo i exempelvis ett familjehem. Då bor du hemma hos en familj som har ansvar för dig. 
Det är socialtjänsten inom kommunen som utreder och bestämmer vilken typ av boende ett ensamkommande barn ska ha.

Om du bor i Migrationsverkets boenden för asylsökande och får uppehållstillstånd kan du få hjälp att ordna boende. Det är då Migrationsverket som bestämmer vilken stad, eller kommun som det också kallas, du ska bo i. Det kallas att du blir anvisad till en kommun. Ibland innebär det att du måste flytta till en annan del av landet.
Det blir den kommun som du ska bo i som blir ansvarig för att ordna boende åt dig om du inte kan göra det själv. Västerås stad får alltså ansvar för att ordna boende för dig som Migrationsverket har anvisat hit när du fått uppehållstillstånd. Det kan vara en lägenhet eller ett mer tillfälligt boende.

Information för dig som söker bostad 

I Västerås finns många bostadsföretag som hyr ut lägenheter. Störst är Mimer som är det kommunala bostadsbolaget. De har över 11000 bostäder som de hyr ut. Det finns även många privata hyresvärdar. Om du inte hör till dem som får hjälp via kommunen, enligt vad du kan läsa i stycket här ovanför, och därför själv ska söka bostad behöver du ställa dig i bostadskö. Varje bostadsbolag eller hyresvärd har egna köer. Du behöver alltså ställa dig i en kö för varje hyresvärd du är intresserad av.  En del hyresvärdar i Västerås samarbetar med  Bostad Västerås så du kan börja med att vända dig dit om du behöver en bostad.

Länk till det kommunala bostadsbolaget Mimerlänk till annan webbplats
Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

På Information Sveriges hemsida finns mer information om vad du ska tänka på när du letar bostad.
Länk till Information Sveriges sidor om bostäderlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?