Visa sökformulär

Ensamkommande barn

Om du är under 18 år och kommer till Sverige för att söka asyl utan att dina föräldrar eller någon annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar för dig är med räknas du som ensamkommande barn.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta hand om dig som är ensamkommande barn. Det är till Migrationsverket du lämnar din asylansökan och det är även de som bestämmer om du får stanna i Sverige eller inte.

Kommunen tar hand om dig

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. När du kommer till den kommunen är det kommunen som får ansvar för att ordna så att du får någonstans att bo. Det kan till exempel vara i ett Hem för vård och boende, HVB-hem. Där bor flera ensamkommande barn tillsammans och det finns personal som hjälper dig. Du kan också få bo i ett Familjehem, då bor du hemma hos en familj som har ansvar för dig.

Kommunen du bor i ska också ta reda på vilken hjälp du behöver och se till att du får hjälp. De ska till exempel se till att du får gå i skolan. Kommunen ska också se till att du får kontakt med en person som kallas god man som kan hjälpa dig med olika saker. Du kan läsa mer om vad en god man gör här nedanför.  

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen har ansvar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt lagen. Kommunen har det ansvaret som längst till när du fyller 20 år.
Om du får uppehållstillstånd har Migrationsverket i fortsättningen bara ansvar för frågor som handlar om återförening med din familj, antingen i hemlandet eller i Sverige.

Om du får avslag på din asylansökan och är under 18 år har du oftast möjlighet att bo kvar på ditt boende tills beslutet har vunnit laga kraft. Det är Migrationsverket som ansvarar för din planering kring återvändande, men om du inte samarbetar lämnar Migrationsverket över ansvaret till polismyndigheten.

God man

Eftersom du inte är myndig förrän du fyllt 18 år så får du en "god man". En god man är en vuxen person som tar ansvar för dig och hjälper dig. Den personen kan vara en man eller en kvinna. Han eller hon ska bevaka dina rättigheter och se till att du exempelvis får gå i skolan. Den gode mannen ska också hjälpa dig i kontakter med myndigheter och ansvarar för din ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller dig tills du fyllt 18 år. Men den gode mannen ska inte försörja dig och är heller inte den som tar hand om dig varje dag.

Om du får uppehållstillstånd innan du har fyllt 18 år får du en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man. Han eller hon hjälper dig med samma saker som den gode mannen gjorde.

Du har rätt till utbildning och sjukvård

Alla barn under 18 år som bor i Sverige har rätt att få gå i skolan. Det gäller även dig som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Du ska få utbildning som är i rätt nivå för dig. Barn i åldern 3-5 år har även rätt att gå i allmän förskola.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso-, sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

På Information Sverige och på Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är ensamkommande asylsökande barn. Båda sidorna finns på flera olika språk.
Länk till Information Sveriges sidor om ensamkommande barnlänk till annan webbplats
Länk till Migrationsverkets information för ensamkommande barnlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?