Visa sökformulär

Förskola och skola

en flicka håller i ett papper format som sin hand med texten Min högsta önskan är att lära mig perfekt svenska och att bli advokat

Så här går det till

Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskola och skola, även de som saknar fullständigt personnummer. Västerås stad ansvarar för att ordna plats i förskola och skola åt nyanlända barn som bor kort eller lång tid i kommunen.

Läs mer om modersmål här

Barn som är 1-5 år

Nyanlända vårdnadshavare som har frågor om förskola och hur ansökan om plats går till får hjälp av Kontaktcenter.

Kontakta Kontaktcenter

Telefon: 021-39 00 00, knappval 2
E-post: kontaktcenter[at]vasteras.se
Besöksadress: Fiskartorget

Barn som är 6-16 år

Alla nyanlända barn i åldern 6-16 år får hjälp att få plats på en skola av mottagningen Origo. Att få hjälp kostar inget.
På Origo arbetar lärare med god kunskap om att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Lärarna på Origo:

  • informerar om det svenska skolsystemet och om skolor i Västerås
  • kartlägger nyanlända elevers tidigare skolgång, kunskaper och erfarenheter
  • kontaktar mottagande skola

Kontakta Origo

E-post: origo[at]vasteras.se
Besöksadress: Fiskartorget 2

Ungdomar mellan 16-20 år

Nyanlända som är mellan 16-20 år och bosatt i Västerås kan anmäla sig till språkintroduktion. Du anmäler dig genom att klicka på länken och fylla i formuläret. När du har fyllt i formuläret kallas du till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet kommer du att få en skolplacering.

Fyll i anmälan till kartläggningssamtal härlänk till annan webbplats

Kontakta Arenan

E-post: arenan[at]vasteras.se
Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 17

Det svenska skolsystemet

Västerås stad ska erbjuda alla barn som bor i kommunen plats i förskola och skola.

Barn som är 1-5 år

Från det år barnet fyller ett år erbjuds plats i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det är frivilligt att gå i förskola och pedagogisk omsorg.

Från hösten det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola. Om föräldrarna väljer att låta barnet gå i allmän förskola så är barnet där tre timmar om dagen under vardagarna.

Läs mer om förskolan i Västerås här

Barn som är 6 år

Från hösten det år barnet fyller 6 år ska hon eller han gå i förskoleklass. Förskoleklassen är en förberedelse för grundskolan som börjar hösten det år barnet fyller 7 år.

Läs mer om förskoleklass i Västerås här

Barn som är 7-16 år

Från hösten det år barnet fyller sju år till sommaren det år barnet fyller 16 år ska hon eller han gå i grundskolan. Det är skolplikt i Sverige. Det innebär att alla barn måste gå i grundskolan. Skolplikten gäller inte så länge du är asylsökande, men kommunen ska erbjuda plats i skolan. 

Barn erbjuds plats på olika skolor i staden. Undervisningen för nyanlända elever kan se olika ut. Ibland får nyanlända elever gå enbart i en vanlig skolklass och ibland får de även undervisning i en förberedelseklass. I en förberedelseklass klass får eleverna bland annat lära sig svenska. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska gå till och beslutet utgår från varje elevs behov och förutsättningar.

Läs mer om grundskolan i Västerås här

Ungdomar som är 16-19 år

Efter grundskolan upphör skolplikten men de allra flesta väljer att gå i gymnasieskolan. Om du inte går i gymnasiet blir det svårt att få jobb. På gymnasiet kan man välja olika program beroende på vad man är intresserad av för ämnen. Asylsökande som är i gymnasieåldern ska erbjudas plats i en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Sådana klasser finns på flera gymnasieskolor i Västerås.

Läs mer om gymnasieskolan i Västerås här

Information på andra språk

Skolverket och Information Sverige har mer information om det svenska skolsystemet på många olika språk.

Länk till Skolverkets information och film om skolsystemetlänk till annan webbplats

Länk till Information Sveriges information om skolanlänk till annan webbplats

Du kan även läsa mer om asylsökande barns rätt till skola på Migrationsverkets webbplats.

Länk till Migrationsverkets information om skolanlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?