Logotyp
Visa sökformulär

Skola och förskola

en flicka håller i ett papper format som sin hand med texten Min högsta önskan är att lära mig perfekt svenska och att bli advokat

Alla barn i Sverige har samma rätt att gå i förskola och skola. Den kommun barnet bor i har ansvar för att ordna plats i förskolan eller skolan oavsett om barnet bor i kommunen för kort eller lång tid, så även till barn som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Skolverket och Information Sverige har mer information om det svenska skolsystemet på många olika språk.
Länk till Skolverkets information och film om skolsystemetlänk till annan webbplats
Länk till Information Sveriges information om skolanlänk till annan webbplats

Du kan även läsa mer om asylsökande barns rätt till skola på Migrationsverkets hemsida
Länk till Migrationsverkets information om skolanlänk till annan webbplats

Vilket ansvar har Västerås stad?

Västerås stad ska erbjuda alla barn som bor i kommunen plats i förskola och skola.

Barn som är 3-5 år

Från hösten det år barnet fyller tre år erbjudas allmän förskola. Det är frivilligt att gå i förskola. Om föräldrarna väljer att låta barnet gå i förskolan så är barnet där tre timmar om dagen under vardagarna.
Läs mer om förskolan i Västerås här

Barn som är 6 år

Från hösten det år barnet fyller 6 år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en förberedelse för grundskolan som börjar hösten det år barnet fyller 7 år.
Läs mer om förskoleklass i Västerås här

Barn som är 7-16 år

Från hösten det år barnet fyller sju år till sommaren det år barnet fyller 16 år ska hon eller han gå i grundskolan. Det är skolplikt i Sverige. Det innebär att alla barn måste gå i grundskolan. Skolplikten gäller inte så länge du är asylsökande, men kommunen ska erbjuda plats i skolan. 

Barn erbjuds plats på olika skolor i staden. Undervisningen för nyanlända elever kan se olika ut. Ibland får nyanlända elever gå enbart i en vanlig skolklass och ibland får de även undervisning i en förberedelseklass. I en förberedelseklass klass får eleverna bland annat lära sig svenska. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska gå till och beslutet utgår från varje elevs behov och förutsättningar.
Läs mer om grundskolan i Västerås här

Ungdomar som är 16-19 år

Efter grundskolan upphör skolplikten men de allra flesta väljer att gå i gymnasieskolan. Om du inte går i gymnasiet blir det svårt att få jobb. På gymnasiet kan man välja olika program beroende på vad man är intresserad av för ämnen. Asylsökande som är i gymnasieåldern ska erbjudas plats i en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Sådana klasser finns på flera gymnasieskolor i Västerås.
Läs mer om gymnasieskolan i Västerås här

Hur går skolstarten till?

Det första steget när ett nyanlänt barn ska börja skolan är att det görs en kartläggning av vilka kunskaper han eller hon redan har. Kartläggningar görs av de kommunala verksamheterna Origo och Arenan. Origo har hand om grundskolebarnen och Arenan om dem som är i gymnasieåldern.
Länk till mer information till Origo
Länk till mer information om Arenan

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Västerås stad ger asylsökande unga möjlighet att bo kvar

    Individ- och familjenämnden har beslutat att använda statliga extramedel till att ge asylsökande unga som fyller 18 år under 2017 möjlighet att få bo kvar i Västerås. Här kan du läsa exempel på innehållet i den nya riktlinjen som nämnden beslutade den 26 oktober.

  • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

    Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?