Visa sökformulär

Språk och samhälle

Att komma till ett nytt land är inte lätt. I många fall innebär det att du måste lära dig ett nytt språk och även hur samhället fungerar. Här har vi samlat länkar där du kan du läsa mer det svenska samhället och vilken hjälp du kan få.

Information Sverige har en webbsida där du kan hitta mycket information om hur det svenska samhället. Där kan du också läsa om vilka rättigheter och skyldigheter vi som bor här har. De har även en bok om Sverige som du kan läsa på nätet. Både hemsidan och boken finns på många olika språk.
Länk till Information Sveriges hemsida.länk till annan webbplats
Länk till Boken Om Sverige.länk till annan webbplats

Försäkringskassan har gjort flera filmer om hur det svenska samhället fungerar. Filmerna finns på många olika språk.
Länk till Försäkringskassans Youtubekanal.länk till annan webbplats 

I Sverige har du rätt att besöka skogar och mark. Men det finns några regler som du måste följa. De kallas för allemansrätten. På Naturvårdsverkets hemsida kan du få information på olika språk om vilka regler som finns i allemansrätten.
Länk till Naturvårdsverkets information om allemansrätten.länk till annan webbplats 

Det finns många olika nyhetsmedier i Sverige - radio, tv och tidningar. Sveriges Radio har en radiokanal som heter Radio Sweden där du kan du höra nyheter på många olika språk. De publicerar nyheter om Sverige alla vardagar. Du kan läsa och höra nyheterna på deras hemsida.
Länk till Radio Swedens nyheterlänk till annan webbplats

Vilket ansvar har Västerås stad?

Västerås stad har ansvar för att ordna minst 60 timmars samhällsorientering för nyanlända med uppehållstillstånd. Om du ingår i etablering hos Arbetsförmedlingen så kommer de att anmäla dig till samhällsorienteringen. Om du inte tillhör den gruppen men har fått uppehållstillstånd kan du vända dig till Enheten för samhällsorientering och vägledning för att anmäla dig. Telefonnumret är 021-39 00 00.

Vägledning

Enheten för samhällsorientering och vägledning är en del av Västerås stad. Där kan du få samhällsvägledning. Den kan vara individuell eller i grupp utifrån vilket behov du har. Det kan exempelvis handla om att få hjälp att förklara post, blanketter, ge tips om hur du söker bostad, information om fritidsaktiviteter och information om myndigheter. De kan även hjälpa dig med ansökningar om att låna utrustning från CSN,  så kallade hemutrustningslån.

Hör gärna av dig till Enheten för samhällsorientering och vägledning. Du når dem via telefonnummer 021-39 00 00.

Bibliotek

Runt om i Västerås finns det flera bibliotek. På biblioteket finns böcker och tidningar på många olika språk och även på lätt svenska. Du kan också använda datorer och surfa på Internet utan kostnad. Biblioteken ordnar många aktiviteter för dig som är ny i Sverige. De har bland annat språkstöd där du kan få hjälp av en språkguide och ordnar även grupper där du kan träffa andra och träna på svenska. Du kan läsa mer om vilka aktiviteter som finns på bibliotekets hemsida. Där finns även öppettider och information om var biblioteken ligger.
Länk till Västerås stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Språkhjälp

I Stadshuset i Västerås kan du få hjälp att förstå brev du fått från staden eller fylla i blanketter som ska lämnas till oss.
På tisdagar kl 13-16 finns hjälp på arabiska.
På onsdagar kl 13-16 finns hjälp på somaliska.
Det kostar ingenting att få hjälp.

Även på biblioteket kan du få språkhjälp. De har dels språkguider som kan hjälpa dig vissa tider. Det finns även språkkaféer och andra grupper där du kan träffa andra och träna på att prata svenska. På bibliotekets hemsida kan du hitta mer information.
Länk till Västerås stadsbibliotek information om språkstöd.länk till annan webbplats

Tolk

Du har rätt att få en tolk om du önskar det när du ska prata med till exempel myndigheter, kommunen eller sjukvården. Det är mottagningen eller myndigheten du ska träffa som beställer tolkhjälpen. Du behöver säga till i förväg om du vill ha en tolk.

SFI, svenska för invandrare

Du som har uppehållstillstånd, är över 20 år och är folkbokförd i Sverige har rätt till SFI. SFI står för Svenska för invandrare och är en grundläggande utbildning i svenska för dig som har ett annat modersmål. Du kan studera på heltid eller deltid. Det är Vuxenutbildningscentrum som är en del av Västerås stad som har hand om utbildningen. Du kan läsa mer om hur du söker till SFI via länken här nedanför.

Länk till Västerås stads sidor om svenska för invandrare.länk till annan webbplats

Modersmål, hemspråk

Skolelever som går i grundskolan och gymnasieskolan och som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan ha möjlighet att få modersmålsundervisning i det språket. Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål. Om det inte finns någon modersmålslärare, eller om det är färre än fem elever som önskar undervisning i språket, behöver kommunen inte ge utbildning i modersmål.

Läs mer om modersmål och hemspråk i skola och förskola här

God man

Om du är under 18 år och kommer till Sverige för att söka asyl utan att dina föräldrar eller annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar för dig är med räknas du som ensamkommande barn. Alla ensamkommande barn har rätt att få en god man.  En god man är en person som hjälper ensamkommande asylsökande barn i juridiska, ekonomiska och personliga ärenden. Det är kommunen som du bor i som ska hjälpa dig att få en god man. Du kan läsa mer om god man för ensamkommande barn här.

Här hittar du mer information om god man

Om du är under 18 år och får uppehållstillstånd har du fortfarande rätt till hjälp. Personen som hjälper dig kallas då för särskilt förordnad vårdnadshavare och hjälper dig med samma saker som en god man gör. Det är kommunen som hjälper dig att få en särskild förordnad vårdnadshavare.

Studieförbund

Det finns många olika studieförbund i Västerås. Studieförbunden får bidrag från kommunen för att de ska lära ut kunskap till medborgarna och berika kulturlivet. Studieförbunden har även ett uppdrag från regeringen att utbilda asylsökande om det svenska samhället under asyltiden. Du kan läsa mer om vad studieförbunden gör och vilka studieförbund som finns via Västmanland bildningsförbunds hemsida.
Länk till Västmanlands bildningsförbundlänk till annan webbplats

Annan hjälp

Det finns många människor som vill hjälpa dig som är ny i Sverige. Många av dem samlas i föreningar och organisationer som arbetar för att välkomna dig som är nyanländ i staden. Här är länkar till några av dem:
Hemsidor:
Tillsammans gör vi skillnadlänk till annan webbplats har olika aktiviteter för nyanlända.
Röda korset i Västeråslänk till annan webbplats har olika aktiviteter för nyanlända, bland annat språkträning och språkkafeer. Ibland kan du även få hjälp att få en flyktingguide eller hjälp med läxläsning. Via Röda korset kan du ibland även få hjälp med rådgivning kring ditt flyktingärende och familjeåterförening. Besök deras webbsida eller Facebooksida som du ser en länk till här nedanför för mer information.
Svenska kyrkanlänk till annan webbplats

Facebooksidor:
Tillsammans gör vi skillnadlänk till annan webbplats
Röda korset Västeråslänk till annan webbplats
Invitationsdepartementetlänk till annan webbplats

Det finns många kurser i svenska på Internet, bland annat på Youtube. Det finns en samlingssida för olika språkkurser som heter Svenska för alla. Via den sidan kan du hitta många olika språkkurser på Internet. Du kan också hitta information om var det finns språkgrupper som du kan besöka.
Länk till Svenska för alla.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?