Visa sökformulär

Insluss

Insluss ligger på Pettersberg

Om Insluss

Insluss är ett korttidsboende för hemlösa personer som kan ha missbruksproblem, psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Insluss har tio platser. Boendet är öppet för både män och kvinnor från 25-64 år. På Insluss får man stöd och motivationsskapande insatser så att man ska kunna förändra sin livssituation. Målet är att hitta ett mer permanent boende eller behandling.

Boendet drivs av ett företag som heter Nytida.

Kontakt

Postadress:
Pettersbergsgatan 30
Plan 3 och 4
724 63 Västerås

Telefonnummer, e-post och uppgift om vem som är verksamhetschef hittar du på Nytidas egen webbplats.

Nytida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit