Skultuna mötesplats

Mötesplatsen på Vallonen är till för dig som är över 65 år och bor i Skultuna, Haraker, Romfartuna med tillhörande landsbygd.

Om Skultuna mötesplats

Målgrupp: äldre

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Skultuna kommundelsförvaltning

Mötesplatsen välkomnar även besökare från andra platser och uppmuntrar till möten mellan generationer och personer med olika etniskt ursprung.

Mötesplatsens aktiviteter bygger på hälsans fyra hörnstenar:

  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor
  • Bra sociala relationer
  • Upplevd meningsfullhet

Mötesplatsen har ett stort utbud av kulturarrangemang, exempelvis kulturcafé, kultur i stadsdelarna samt PROs och Mariagårdens trivselträffar. Andra återkommande aktiviteter på Vallonen är skapande aktiviteter, snickeri, bingo, vävning, golf, styrketräning, chi gong, film och stickcafé.

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier för att se vad som händer på mötesplatsen. På Facebook delar vi med oss av nyheter och du kan också ställa frågor till oss.

Vallonens mötesplats på Facebook

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Skultuna

Besöksadress: Vallonvägen 15 - 17

Postadress: Box 105 726 30 Skultuna

Telefon: 021-39 39 10

skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se