Psykisk ohälsa

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa. Det är viktigt att du söker hjälp om du mår psykiskt dåligt eller har en anhörig som gör det. Du kan få hjälp och stöd av landstinget och kommunen.

Vilket stöd kan jag få?

Vid akut läge, ring Västmanlands psykiatriska akutmottagning, telefon 021-17 37 15.

Vid akuta sociala ärenden under kvällar, nätter och helger kontakta socialjouren, telefon 021-39 20 66, eller via polisen 112. Vid akuta ärenden under dagtid måndag-fredag kontakta socialkontoret, telefon 021-39 00 00.

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar upp till 17 år finns barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vid aku­t lä­ge, ring akutmottagningen på 021- 17 57 46.

Ung kille böjer sig framåt och har händerna för ansiktet.

Om du behöver någon att prata med kan du ringa BRIS hjälptelefon, telefonnummer 116 111. Det är gratis och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt.

BRIS hjälptelefon

Elevhälsan kan du vända dig för stöd om du mår psykiskt dåligt. Elevhälsan kan du prata med kring saker som:

  • Om du blivit utsatt för mobbning eller kränkande behandling
  • Dina föräldrars skilsmässa
  • Någon i din närhet har dött
  • Du känner dig stressad

Elevhälsan

Vuxna

Vid akut läge, ring Västmanlands psykiatriska akutmottagning, telefon 021-17 37 15.
Besöksadress:Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 29, plan 2.
Dagtid kan du också ringa någon av de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna eller kontakta din vårdcentral.

Psykisk ohälsa, 1177 Vårdguiden

Psykisk funktionsnedsättning

Alla kan få psykiska besvär. Om den psykiska ohälsan är långvarig eller omfattande och hindrar dig från att leva ett ”vanligt” liv, kan den klassas som en funktionsnedsättning.

Stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Kontakta oss

Socialkontor barn och ungdom

Kontaktcenter sociala frågor.

Besöksadress: Socialtjänstens hus, Sigurdsgatan 21 E

Telefon: Nå Socialkontor barn och ungdom via Västerås stads kontaktcenter 021- 39 00 00 Fax: 010-1509821

mottagning.individofamilj@vasteras.se

Socialjour

Telefon: 021-39 20 66 Fax: 010-150 98 13

Socialjourens öppettider:
Måndag – torsdag 16.30-00.00
Fredag 16.30 – 01.00
Lördag 15.00 – 01.00
Söndag och helgdag 15.00-00.00

Avvikande öppettider:
Vardag före röd dag 15.30-00.00

Övrig tid under nätter och helger når du socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112 Vid akuta ärenden under kontorstid måndag-fredag, kontakta Mottagningsenheten via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00

socialjouren@vasteras.se