Synpunkter på vården

När du inte är nöjd med din vård så är dina klagomål och synpunkter viktiga. Du kan bidra till förändring och förbättring, så att andra inte drabbas på samma sätt.

Lämna synpunkter på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den sjukvård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för din vård. Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är fristående och en opartisk instans som finns i alla regioner. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder klagomål under vissa förutsättningar.

Tänk på att det huvudsakligen är regionen som ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och vårdcentraler. Det är därför primärt till regionen som du ska vända dig med klagomål och synpunkter på den sjukvård som du eller en närstående har fått.

Information om hur du gör när du inte är nöjd med din sjukvård samt hur du lämnar synpunkter till Region Västmanland, Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO