Freja kvinnoboende, härbärgesplatser

Freja kvinnoboende ligger i stadsdelen Karlsdal.

Om Freja kvinnoboende

Freja är ett tidsbegränsat motivationsboende för dig som bor i Västerås och lever med beroendeproblematik, ofta med psykisk ohälsa och våldsutsatthet. Boendet har 10 möblerade lägenheter, där du i en drogfri miljö kan få stöd för att skapa en förändring till ett självständigt liv. För att få en plats på Freja behöver du ha ett biståndsbeslut från socialkontor vuxen.

Freja kan också erbjuda tre härbärgesplatser för kvinnor som behöver ett tillfälligt boende över natten. Du kan komma hit och söka plats klockan 17.30–20.00.

Är du våldsutsatt och behöver akut stöd och skydd har vi en akutlägenhet som du kan få efter biståndsbeslut från VIR-enheten för våld i nära relation.
Jag vill läsa mer om VIR-enheten för våld i nära relation

Freja är ett kommunalt boende som drivs av Västerås stad.

Kontaktuppgifter till boendet

Adress: Noreliigatan 10 B
Telefon till boendet: 021-39 09 95
Telefon till enhetschef: 021-39 25 95
Telefon till avdelningschef: 021-39 83 86

Kontakta oss

Bostadssociala enheten, mottagningsteamet

Postadress: Västerås stad, Bostadssociala enheten, 721 30 Västerås

Telefontider:
måndag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
tisdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
onsdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
torsdag klockan 13-16
fredag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E

Du når vuxenmottagningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

bostadssociala.enheten@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit