Logotyp
Visa sökformulär

Trygg och säker

Västerås stad arbetar för att alla invånare ska känna sig trygga, såväl hemma som ute i samhället. Här kan du läsa om hur vi arbetar förebyggande med krisberedskap och vid krissituationer. Här finns information om vart du kan vända dig om något skulle hända.

Vad gör jag utan el, vatten, värme eller telefon?

Under en kris eller särskild händelse kan det bli avbrott för el, vatten, värme eller telefoni.

Strömavbrott

Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om genom att lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz.

Här kan du ta del av driftstörningar från Mälarenergilänk till annan webbplats

För felanmälan när du har strömavbrott, ring:

 • Mälarenergis kunder 021-18 19 00
 • Vattenfalls kunder 020-82 58 58

Värmeavbrott

Om din bostad är utan värme finns det en hel del du kan göra för att slippa frysa. Se till att ha extra värmekällor, sovsäckar, filtar, tändstickor och värmeljus hemma. På Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och Civilförsvarsförbundets webbplatslänk till annan webbplats finns enkla råd om hur du hanterar ett värmeavbrott på bästa sätt.

För felanmälan när du har fjärrvärme- eller vattenavbrott, ring:

 • Mälarenergi 021-18 19 00

Vattenavbrott

Det kan hända att området där du bor blir utan dricksvatten och orsaken inte går att lösa snabbt. Om det händer kommer kommunen att ställa ut tankar med nödvatten i de drabbade områdena.

Nödvatten under en kris

Nödvattnet är i första hand till för matlagning och dryck. Vi informerar om var stationerna finns på Västerås stads webbplats, Mälarenergis webbplats och i radio P4. Inom några timmar efter ett vattenavbrott ska vi kunna erbjuda 3–5 liter rent vatten per person och dygn. Det är bra om du är förberedd och använder nödvattnet så effektivt som möjligt.

Tips på hur du förbereder dig och sparar på vattnet när du har vattenavbrott:

 • Vattendunkar med skruvkork är bäst att hämta vatten i.
 • Lägg vattenfyllda PET-flaskor i frysen, fyllda till tre fjärdedelar. Fryst vatten håller sig friskt länge.
 • Toalettens vattenbehållare är en bra reserv. Den innehåller cirka åtta liter vatten som du enkelt kan rena genom att koka upp det. Det behövs ingen särskild koktid för att ta bort bakterier.
 • Rent vatten kan du spara många dagar i rena dunkar. Ställ dem där det är mörkt och svalt.
 • Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag.
 • I toaletten kan du spola med vilket vatten som helst.

Telefonavbrott

Se aktuell information om störningar och avbrott hos olika teleoperatörer på krisinformation.se.länk till annan webbplats Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz.

Trygghetspunkter i Västerås

En trygghetspunkt är en mötesplats under kriser. Dessa skolor använder vi som trygghetspunkter under kriser när det är störningar i värmeförsörjningen, strömavbrott eller telefonavbrott.

 • Bäckbyskolan, Välljärnsgatan 492
 • Nybyggeskolan, Bygatan 26
 • Fredriksbergsskolan, Rosenfinksgatan 4
 • Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39
 • Carlforsska gymnasiet, Sångargatan 1
 • Emausskolan, Långmårtensgatan 6
 • Skiljeboskolan, Säbygatan 2
 • Viksängsskolan, Viksängsgatan 23
 • Bjurhovdaskolan, Boplatsgatan 14
 • Irstaskolan, Ullvigatan
 • Hökåsenskolan, Örtegrens väg
 • Tillbergaskolan, Källbovägen 6
 • Persboskolan, Karl IX:s väg 3–7
 • Dingtuna kyrkskola, Kyrkvägen
 • Önstaskolan, Daggrosgatan 2
 • Tortunaskolan, Holmstens väg 12
 • Orrestaskolan, Orrestavägen 14
 • Lövängsskolan, Lövängsgatan 4
 • Tegelviksskolan i Eskilstuna kommun, för boende i Kvicksund

Punkterna en plats dit du kan gå för att få värme, varm mat, information eller stöd. Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens webbplats eller via P4 Västmanland 100,5 MHz.

Klicka på den här länken så hittar du Västerås samlingskarta, I menyn väljer du Omsorg, stöd och hjälp och markerar visa trygghetspunkterna.länk till annan webbplats

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som är ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv. VMA används när det sker olyckor och andra allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara. Det kan vara gasläckor, oväder eller stora bränder.

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Det finns signalhorn i tätorterna Västerås och Hökåsen. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Bild på två varningstutor med blå himmel bakom

Foto: Paul Wishart

Om du laddar ner appen Krisinformation från MSB till din Smartphone kan du ta emot VMA-meddelande som push-notiser. Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Gör så här när du hör VMA-signalen:

 • håll dig inomhus
 • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • besök vår webbplats eller lyssna på radio för att få mer information (främst P4 Västmanland 100,5 MHz).

När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal. Vi testar varningssystemet fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Röstmeddelande i telefonen

Sedan den 1 februari 2015 kan du även få varningar genom röstmeddelande från nummer 010-474 55 00 till din fasta telefon och till din mobiltelefon om du har ett abonnemang där du har registrerat en gatuadress. Det innebär att om en allvarlig händelse har inträffat i det område där du bor kan du få varningen direkt. När systemet med telefonvarningar är fullt utbyggt kommer du även att kunna få varningar genom mobiltelefonen om du befinner dig i ett drabbat område någon annanstans än där du bor.

Kartbild över var VMA-sirenerna är placerade i Västerås kommun.

Kartbild över var VMA-sirenerna är placerade i Västerås kommun och Kvicksund.

Räddningstjänst

Mälardalens brand- och räddningsförbund, MBR ansvarar för brandkåren i Västerås. De har tre brandstationer i kommunen: Vallby, som är huvudstation, Brandthovda och Skultuna. MBR har också brandstationer i Kolbäck, Hallstahammar, Surahammar och Virsbo.

Om du är i fara

Ring 112 om du själv eller någon annan i din närhet är i en nödsituation där det är fara för liv. Du kan alltid larma räddningstjänsten utanför brandstationerna på Vallbyleden 9 och Västeråsvägen 25.

Så får du information under en kris

 • Facebook: Vi använder Västerås stads facebooksida för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.
 • Webbplatsen: Vi använder också kommunens webbplats, www.vasteras.se, för att informera om en eventuell kris. Symbolen med cirkeln och utropstecknet används för att uppmärksamma dig på att något allvarligt har hänt. Vi använder endast symbolen vid kriser.
 • Radio: SR P4 Västmanland, 100,5 MHz, är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information.
 • Telefon: Västerås stad har ett extra informationsnummer som vi öppnar om vi bedömer att krisen är allvarlig. Numret är 021-39 90 00. Dit kan du då ringa för att få svar på frågor om krisen. Vi samarbetar med länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, landstinget och Mälarenergi.
 • Telefon: Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt.
 • Trygghetspunkter: Det finns 18 skolor som fungerar som trygghetspunkter där vi informerar om krisen. De fungerar även som värmestugor.
 • Längst ner på sidan under rubriken Bra länkar hittar du fler viktiga adresser.

Tips om hemberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned? Vi har sammanställt tips och råd om hur du kan förbereda dig för en eventuell kris.

Folder Tips om hemberedskapPDF

Ditt eget ansvar under en kris

Vi har alla ett ansvar för vår egen och andras säkerhet under en kris. Räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor.

Läs mer om ditt eget ansvar på sidorna om krisberedskap på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Krishantering

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Västerås stad har ansvaret för att ta hand om samordning av samhällsstörningar i kommunen. 

Vill du engagera dig och vara en resurs när något allvarligt händer?

Läs mer på sidan Västerås frivilliga resursgrupp FRG.

Krisstöd i Västerås

När det uppstår kriser i Västerås erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de bor i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper under en kris, till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags. Krisstöd ger psykologiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade.

Det är vanligtvis räddningsledare, polis eller landstinget som initierar en krisstödsinsats. Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Socialtjänsten i Västerås hjälper vid mindre kriser

Om du blivit drabbad av till exempel en brand och behöver krisstöd, kläder, mat och tak över huvudet kan du få hjälp av socialtjänsten eller socialjouren. I första hand bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontakta socialjouren om du behöver hjälp:

 • Vardagar klockan 07.30-16.30 Kontaktcenter, 021-39 00 00.
 • Måndag till torsdag klockan 16.30-00.30, fredag 16.30-01.30, lördag 14.00-01.30, söndag 14.00-00.30: Socialjouren, 021-39 20 66. Övrig tid finns en social beredskap som nås via polisen, telefon 112.

Risker i Västerås

Västerås stad gör risk- och sårbarhetsanalyser för att överskåda vilka hot, risker och sårbarheter som finns i kommunen.

På sidan Risker och sårbarheter i Västerås hittar du mer information.

Farligt gods

Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsakar skador på människor, djur, egendom och miljö. I Västerås stads risk- och sårbarhetsanalys finns primära och sekundära transportleder genom Västerås för att farligt gods ska kunna transporteras på det enklaste och säkraste sättet på väg, vatten och via järnväg.

Skyfall och översvämning

Kraftiga regn, snösmältning, kombinerat med övriga ogynnsamma klimatbetingade faktorer ökar risken för översvämningar i anslutning till Svartån, och i vissa fall även Mälaren. I den strandnära bebyggelse som byggdes under 2000-talet har hänsyn tagits till förväntade klimatförändringar i den fysiska planeringen. Under 1990-talet bestämdes att byggnader ska ligga i nivån
+ 1,5 m över Mälarens normalvattennivå i Västerås.

Det är svårt att avgöra var risken för lokala översvämningar till följd av skyfall är störst. Det beror på att nederbörden, sällan är jämnt fördelad över ett område. Häftiga skyfall och långvarig nederbörd kan få konsekvenser för låglänta områden inom staden. Stadsledningskontoret har skapat en checklista för hur skyfall ska hanteras.

Värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i dessa riskgrupper:

 • Äldre personer
 • Spädbarn och små barn
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme
 • Personer som är fysiskt aktiva och arbetar i en ansträngande miljö

Länk till råd vid värmebölja

Skyddsrum i Västerås

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Västerås stad ansvarar för kommunens stora befolkningsskyddsrum i Mariaberget med plats för 3500 personer.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.länk till annan webbplats

Din säkerhet i hemmet och på fritiden

På webbplatsen DinSäkerhet.se kan du läsa mer om att göra hemmet säkrare. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som driver DinSäkerhet.se.

Läs mer på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande för att Västerås ska bli en tryggare och säkrare stad. Det finns flera brottsförebyggande råd, grannsamverkan i bostadsområden och verksamhet med polisvolontärer.

Här hittar du information om brottsförebyggande arbete

Läs mer om ditt eget ansvar på sidorna om krisberedskap på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Krishantering

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Västerås stad har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen. 

Vill du engagera dig och vara en resurs när något allvarligt händer?

Läs mer på sidan Västerås frivilliga resursgrupp FRG.

Krisstöd i Västerås

När det uppstår kriser i Västerås erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de bor i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper under en kris, till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags. Krisstöd ger psykologiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade.

Det är vanligtvis räddningsledare, polis eller landstinget som initierar en krisstödsinsats. Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Socialtjänsten i Västerås hjälper vid mindre kriser

Om du blivit drabbad av till exempel en brand och behöver krisstöd, kläder, mat och tak över huvudet kan du få hjälp av socialtjänsten eller socialjouren. I första hand bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontakta socialjouren om du behöver hjälp:

 • Vardagar klockan 07.30-16.30 Kontaktcenter, 021-39 00 00.
 • Måndag till torsdag klockan 16.30-00.30, fredag 16.30-01.30, lördag 14.00-01.30, söndag 14.00-00.30: Socialjouren, 021-39 20 66. Övrig tid finns en social beredskap som nås via polisen, telefon 114 14.

Risker i Västerås

Västerås stad gör risk- och sårbarhetsanalyser för att överskåda vilka hot, risker och sårbarheter som finns i kommunen.

På sidan Risker och sårbarheter i Västerås hittar du mer information.

Farligt gods

Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsakar skador på människor, djur, egendom och miljö. I Västerås stads risk- och sårbarhetsanalys finns primära och sekundära transportleder genom Västerås för att farligt gods ska kunna transporteras på det enklaste och säkraste sättet på väg, vatten och via järnväg.

Skyfall och översvämning

Kraftiga regn, snösmältning, kombinerat med övriga ogynnsamma klimatbetingade faktorer ökar risken för översvämningar i anslutning till Svartån, och i vissa fall även Mälaren. I den strandnära bebyggelse som byggdes under 2000-talet har hänsyn tagits till förväntade klimatförändringar i den fysiska planeringen. Under 1990-talet bestämdes att byggnader ska ligga i nivån
+ 1,5 m över Mälarens normalvattennivå i Västerås.

Det är svårt att avgöra var risken för lokala översvämningar till följd av skyfall är störst. Det beror på att nederbörden, sällan är jämnt fördelad över ett område. Häftiga skyfall och långvarig nederbörd kan få konsekvenser för låglänta områden inom staden. Stadsledningskontoret har skapat en checklista för hur skyfall ska hanteras.

Värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i dessa riskgrupper:

 • Äldre personer
 • Spädbarn och små barn
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme
 • Personer som är fysiskt aktiva och/eller arbetar i en ansträngande miljö

Länk till råd vid värmebölja

Skyddsrum i Västerås

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Västerås stad ansvarar för kommunens stora befolkningsskyddsrum i Mariaberget med plats för 3500 personer.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.länk till annan webbplats

Din säkerhet i hemmet och på fritiden

På webbplatsen DinSäkerhet.se kan du läsa mer om att göra hemmet säkrare. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som driver DinSäkerhet.se.

Läs mer på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar för att Västerås ska bli en tryggare och säkrare stad. Det finns flera brottsförebyggande råd, grannsamverkan i bostadsområden och verksamhet med polisvolontärer.

Här hittar du information om brottsförebyggande arbete

Kontakta oss

Mikael Lagergren

IT- och säkerhetsdirektör

Stadsledningskontoret

021-391113

Johan Ahlström

Riskingenjör

Stadsledningskontoret

021-391714

Per-Olof Rask

Koordinator

Stadsledningskontoret

021-392535

Christopher Forsberg

Säkerhetssamordnare

Stadsledningskontoret

021-392684

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Du som är anhörig kan få hjälp och stöd

  Är du anhörig till någon som är sjuk? Vårdar du en närstående? Vi vet att det kan kännas ensamt och jobbigt ibland. Västerås stad erbjuder anhörigstöd för att stötta dig och ge dig kraft. Här kan du läsa mer om vårens utbud av stöd och aktiviteter.

 • Västerås stad ger asylsökande unga möjlighet att bo kvar

  Individ- och familjenämnden har beslutat att använda statliga extramedel till att ge asylsökande unga som fyller 18 år under 2017 möjlighet att få bo kvar i Västerås. Här kan du läsa exempel på innehållet i den nya riktlinjen som nämnden beslutade den 26 oktober.

Hjälpte informationen på denna sida dig?