Trygg och säker

Ring 112 om du själv eller någon annan i din närhet är i en nödsituation där det är fara för liv.
På denna sida kan du läsa mer om Västerås stads säkerhets- och beredskapsarbete. Just nu har Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån i Sverige, nivån har höjts till 4 på en 5-gradig skala. Mer om det kan du läsa på Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Så får du viktig information vid en kris

När krisen är framme är det viktigt att du håller dig i säkerhet och informerad om händelsen.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som är ett varningssystem. Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Det finns signalhorn i tätorterna Västerås, Tillberga, Irsta, Kvicksund och Hökåsen. Dessa fungerar även om till exempel strömmen går.

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm.

 • Varning genom ett talmeddelande från nummer 010-474 55 00 till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området. VMA via sms är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Om du laddar ner appen Krisinformation från MSB till din Smartphone kan du ta emot VMA-meddelande som push-notiser.
 • Utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter.
 • Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Gör så här när du hör VMA-signalen:

 • håll dig inomhus
 • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz för att få mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För mer information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på vår webbplats, krisinformation och facebook.

Information om VMA Länk till annan webbplats.

Varningssystemet med utomhussignalen testas fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Varningssystem vid krigsfara och krig

Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara eller krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Signalen för beredskapslarm (signal 30 sekunder - uppehåll 15 sekunder) är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig. Det är regeringen som beslutar om det råder omedelbar krigsfara eller krig, beroende på läget i landet och i omvärlden.

Om du hör signalen för beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste: varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp kan signalen för flyglarm användas (signal två sekunder - uppehåll två sekunder, under en minut) för att varna befolkningen. Om du hör signalen ska du omedelbart söka skydd, exempelvis i närmaste skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme.

När faran är över ljuder en oavbruten signal i 30 sekunder. Om du befinner dig i ett skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme kan du lämna det.

Så håller du dig uppdaterad

Telefon

Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt. Västerås stad har ett extra informationsnummer som vi öppnar om vi bedömer att krisen är allvarlig. Numret är 021-39 90 00. Dit kan du då ringa för att få svar på frågor om krisen. Vi samarbetar med länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, region Västmanland och Mälarenergi.

Radio

SR P4 Västmanland, 100,5 MHz, är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information.

På SVT:s Text-TV sidan 599 publiceras samma meddelande som läses i radio skriftligt.

Facebook

Vi kan komma att använda Västerås stads facebooksida för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.

Följ Västerås stad på Facebook Länk till annan webbplats.

Webben

Vi använder stadens webbplats för att informera om en eventuell kris. Symbolen med cirkeln och utropstecknet används för att uppmärksamma dig på att något allvarligt har hänt. Vi använder endast symbolen vid kriser.

Krisikon som är ett stort utropstecken. 

Andra sätt att få information vid en kris

Trygghetspunkter
Det finns 22 skolor som fungerar som trygghetspunkter där vi informerar om krisen. De fungerar även som värmestugor.

Hitta din närmaste trygghetspunkt

Appen Mitt Västerås
I Västerås stads app kan du få information om en eventuell kris. När du har laddat ner appen via App Store, Google Play eller Windows Phone Store, kan du välja att få informationen som notiser.

Ladda ner appen Mitt Västerås till Android på Google Play Länk till annan webbplats.
Ladda ner appen Mitt Västerås för iPhone på App Store Länk till annan webbplats.

Bra länkar
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Krisinformation på Facebook Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Västmanland, krisberedskap Länk till annan webbplats.
Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Källkritik

Det är alltid bra att vara källkritisk. Aktörer kan försöka påverka vårt samhälle på ett eller annat sätt. Vissa försök till påverkan kan ske i vår absoluta närhet, till exempel på internet. Innan du delar information, eller tar till dig själv av den, kan du stämma av mot den här checklistan:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Du kan läsa mer om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

För vem

Krisberedskap

Webbplatsen Krisinformation.se riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger dig redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme genom bland annat tips på krisberedskap. Det vill säga hur du ska kunna klara sig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

En vanlig rekommendation är att man ska klara sig utan stöd i en vecka. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Rekommendationen är en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Broschyren Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig

Västerås stad har tagit fram en broschyr som är inriktad på krisberedskap i Västerås. Den heter Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig. Den kan du ladda ner här:

Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig Pdf, 2.7 MB.

Du kan läsa mer om broschyren här.

Vill du ha ett exemplar av broschyren hemskickad kan du kontakta oss via 021-39 00 00 eller kontaktcenter@vasteras.se.

Information in Arabic Pdf, 2.4 MB.

Information in English Pdf, 2.3 MB.

Information in Finnish Pdf, 2.3 MB.

Information in Persian Pdf, 2.7 MB.

Information in Somali Pdf, 2.3 MB.

Information in Tigrinya Pdf, 2.6 MB.

Information in Ukrainian Pdf, 2.5 MB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade 2018 ut en broschyr, "Om krisen eller kriget kommer", till alla hushåll i Sverige. Om du inte har den kvar kan du beställa den här:

MSB Länk till annan webbplats.

Den finns på 14 olika språk, uppläst på svenska och engelska och punktskrift.

Broschyr, Om krisen eller kriget kommer.
Framsidan till broschyren om kriget eller krisen kommer av MSB.

Skyddsrum i Västerås

 • Antal skyddsrum i Västerås tätort 1 154
 • Antal skyddsplatser i Västerås tätort 137 132
Skylt för skyddsrum vilket är en blå triangel på en orange bakgrund samt texten skyddsrum. 

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten. 

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Västerås stad ansvarar för kommunens stora befolkningsskyddsrum i Mariaberget med plats för 3500 personer.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

MSBs skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Trygghetspunkter i Västerås

YouTube Visningbild

En trygghetspunkt är en mötesplats under kriser. Dessa skolor använder vi som trygghetspunkter under kriser när det är störningar i värme- och vattenförsörjningen, strömavbrott eller telefonavbrott.

 • Bäckbyskolan, Välljärnsgatan 492
 • Nybyggeskolan, Bygatan 26
 • Fredriksbergsskolan, Rosenfinksgatan 14
 • Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39
 • Carlforsska gymnasiet, Sångargatan 1
 • Emausskolan, Långmårtensgatan 6
 • Skiljeboskolan, Säbygatan 4
 • Viksängsskolan, Viksängsgatan 23
 • Bjurhovdaskolan, Knotavägen 63
 • Irstaskolan, Ullvigatan 49
 • Rönnbyskolan, Släggkastargatan 13
 • Hökåsenskolan, Lindvägen 4
 • Tillbergaskolan, Källbovägen 6
 • Persboskolan, Karl IX:s väg 3–7
 • Dingtuna skola, Kyrkskolan 1
 • Önstaskolan, Daggrosgatan 2
 • Tortunaskolan, Klockarvretarna 3
 • Orrestaskolan, Orrestavägen 14
 • Lövängsskolan, Lövängsgatan 4
 • Norra Vallbyskolan, Vallby Skolgata 2-4
 • Tegelviksskolan, Sundbyviksvägen 2 i Kvicksund, Eskilstuna kommun, för boende i Kvicksund
 • Rudbeckianska gymnasiet, Skolgatan 5

Trygghetspunkterna är platser dit du kan gå för att få värme, vatten, varm mat, information, möjlighet att larma 112, besöka toalett, enklare sjukvård, övernattning eller stöd. Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens webbplats eller via P4 Västmanland 100,5 MHz.

Tryck på någon av markeringarna på kartan här under för att få mer detaljerad information om var trygghetspunkterna finns.

Vem gör vad vid en händelse eller kris?

Beroende på situation eller händelse så är det olika aktörer som har ansvaret. Klicka på respektive händelses plustecken för att läsa mer.

Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD, ansvarar för brandkåren i Västerås. De har tre brandstationer i kommunen: Vallby, som är huvudstation, Brandthovda och Skultuna. Sedan 1 januari 2021 driver sex kommuner räddningstjänst-verksamheten i ett gemensamt kommunalförbund då Västra Mälardalens räddningstjänst och RTMD gick samman. Medlemskommunerna är nu Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping.

Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Se aktuell information om störningar och avbrott hos din tjänsteleverantör. Information om planerade driftavbrott i Fibras nät hittar du här www.fibra.se. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz.

Läs mer på Mälarenergis webbsida www.malarenergi.se/skyfall Länk till annan webbplats. om du har problem med översvämning i din källare.

Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om genom att lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz.

Pågående strömavbrott och driftstörningar hos Mälarenergi Länk till annan webbplats.

För felanmälan när du har strömavbrott, ring:

 • Mälarenergis kunder 021-18 19 00
 • Vattenfalls kunder 020-82 58 58

Se aktuell information om störningar och avbrott hos din teleoperatörer. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz.

En del teleavbrott innebär att du inte kan nå larmnumret 112. Oftast berör ett teleavbrott inte det fasta telefonnätet och mobiltelefonnätet samtidigt eller alla operatörer. Prova därför en annan persons telefon så är chansen ganska stor att du kan nå larmnumret 112 via den. Fungerar inte det plocka ut ditt SIM-kort.

Om Västerås kommun drabbas av ett omfattande och längre telefonavbrott kommer Västerås stad upprätta möjlighet att larma 112 vid trygghetspunkterna i Västerås.

Det kan hända att området där du bor blir utan dricksvatten och orsaken inte går att lösa snabbt. Om det händer kommer Mälarenergi att ställa ut tankar med nödvatten i de drabbade områdena.

Nödvattnet är i första hand till för matlagning och dryck. Vi informerar om var stationerna finns på Västerås stads webbplats, Mälarenergis webbplats och i radio P4. Inom några timmar efter ett vattenavbrott ska vi kunna erbjuda 3–5 liter rent vatten per person och dygn. Det är bra om du är förberedd och använder nödvattnet så effektivt som möjligt.

Tips på hur du förbereder dig och sparar på vattnet när du har vattenavbrott:

 • Vattendunkar med skruvkork är bäst att hämta vatten i.
 • Lägg vattenfyllda PET-flaskor i frysen, fyllda till tre fjärdedelar. Fryst vatten håller sig friskt länge.
 • Toalettens vattenbehållare är en bra reserv. Den innehåller cirka åtta liter vatten som du enkelt kan rena genom att koka upp det. Det behövs ingen särskild koktid för att ta bort bakterier.
 • Rent vatten kan du spara många dagar i rena dunkar. Ställ dem där det är mörkt och svalt.
 • Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag.
 • I toaletten kan du spola med vilket vatten som helst.

Om det är stopp i leveransen av dricksvatten kommer du inte att kunna spola toaletten. Om det är ett längre avbrott i vattenleveransen och du fortsätter att använda toaletten som vanligt, kommer det snabbt att bli stopp i avloppet.
Det är enkelt att redan nu förbereda sig för att kunna sköta toalettbestyren i händelse av en längre kris. Här får du lära dig hur.

När du ska kissa
Under ett vattenavbrott kan du givetvis kissa i toaletten så länge som du lägger pappret i en papperskorg bredvid. Det tar dock inte mer än någon dag innan det börjar lukta illa från toaletten. Lägg på ett lock som sluter tätt, så sprider sig inte lukten i resten av bostaden.
Vill du så kan du kissa i en separat behållare under dagen och tömma den i toaletten på kvällen. Då behöver du bara lyfta på locket en gång och slipper den dåliga lukten.

När du ska bajsa
Använd dig av en latrintunna eller annan hink med tätslutande lock. Locket gör att dålig lukt inte sprider sig i bostaden och risken för smittspridning minskar också. Latrintunnor är det bästa alternativet eftersom exempelvis VafabMiljö redan hämtar latrintunnor vid till exempel fritidshus. De är alltså smidiga och hygieniska att hantera när krisen är över. Latrintunnor finns att köpa i olika byggvarubutiker.
Du behöver inte separera kisset vid dessa tillfällen. När du gjort dina behov på tunnan, lägg i pappret och täck med trä- eller halmpellets, eller kompostströ. Det minskar lukten avsevärt och suger upp kisset. Jord eller rivet tidningspapper kan också fungera.
Kan man inte kissa på latrintunnan i stället för att krångla med toaletten? Jo, men luktproblemen blir mycket större och latrintunnan blir snabbt full.

Allt i en påse
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skriver i sin broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”, att du kan ta kraftiga plastpåsar eller säckar och placera i toaletten. Du kissar och bajsar sedan direkt i påsen.
Denna metod leder till stora svårigheter med hur kiss- och bajspåsarna ska hanteras när krisen är över. Renhållningsbolagen kan inte hämta dem med sina vanliga bilar och i nuläget finns ingen lösning för hanteringen av dessa påsar efter en kris. Är det varmt ute och krisen varar flera dagar kommer stora hygieniska problem att uppstå i samhället och risken för smittspridning ökar.
Har du ingen hink med tätt lock rekommenderar vi att du kissar i toaletten och bara använder påsen när du måste bajsa. Det är bättre att följa rådet att bajsa i en påse, än att fortsätta använda toaletten som vanligt och orsaka stopp i avloppet.

Om din bostad är utan värme finns det en hel del du kan göra för att slippa frysa. Se till att ha extra värmekällor, sovsäckar, filtar, tändstickor och värmeljus hemma. På Energimyndighetens webbplats och Civilförsvarsförbundets webbplats finns enkla råd om hur du hanterar ett värmeavbrott på bästa sätt.

Elavbrott - vad gör jag nu?, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.
Tips och råd om värmeförsörjning, Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats.

För felanmälan när du har fjärrvärme-, fjärrkyla eller vattenavbrott, ring:

 • Mälarenergi 021-18 19 00

Risker i Västerås

Västerås stad gör risk- och sårbarhetsanalyser för att överskåda vilka hot, risker och sårbarheter som finns i kommunen. På sidan Risker och sårbarheter i Västerås hittar du med information.

Anläggningar med farlig verksamhet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Västerås stad har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen.

Krisstöd i Västerås

När det uppstår kriser i Västerås erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de bor i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper under en kris, till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags. Krisstöd ger psykologiskt och socialt stöd vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade.

Det är vanligtvis räddningsledare eller polis som initierar en krisstödsinsats. Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Om du blivit drabbad av till exempel en brand och behöver krisstöd, kläder, mat och tak över huvudet kan du få hjälp av socialtjänsten eller socialjouren. I första hand bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter och telefontider till socialjouren

I en broschyr har vi samlat information till dig som har varit med om en allvarlig händelse och kan vara i behov av krisstöd.

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Pdf, 5.5 MB.

Vill du engagera dig?

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Vi behöver dig - bli medlem i Frivilliga resursgruppen, FRG.

Västerås frivilliga resursgrupp FRG Länk till annan webbplats.

Vi i Västerås stad hanterar frivilliguppdrag i form av familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män. Vi behöver alltid fler som vill hjälpa till. Vad uppdragen innebär kan du läsa om på sidan som handlar om frivilliguppdrag.

Frivilliguppdrag - Västerås Länk till annan webbplats.

Flera personer i reflexvästar sitter och pratar runt ett bord. 

KONTAKTA OSS

Västerås stad trygghet och säkerhet

´Telefonnummer: Nå oss via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

sakerhet@vasteras.se