Visa sökformulär

Risker och sårbarheter i Västerås

I ett samhälle finns det risker och sårbarheter. Är vi förberedda kan vi minska både risker och skador. Västerås stad arbetar därför med att identifiera och förebygga risker.

Anläggningar med farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten vara farlig och en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar kan klassas som farlig verksamhet av länsstyrelsen och kommunen. I Västerås finns det flera anläggningar som är klassade som farlig verksamhet.

 • OKQ8, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • Mälarenergi AB, Västerås Kraftvärmeverk, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • Biogasanläggning Vafab Miljö, Gryta, Sevesoanläggning, lägre kravnivån
 • Bodycote Värmebehandling AB, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Bergtäkter, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Gasolomlastningsstationen Preem
 • Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå
 • Westinghouse, Norra Finnslätten
 • Mälarhamnar
 • Rangerbangården
 • Västerås flygplats Hässlö
 • Johannisbergs flygplats
 • ABB Arena syd

Särskilt farlig verksamhet

Anläggningar som klassas som särskilt farlig verksamhet kallas för Sevesoverksamheter. Det är länsstyrelsen i samråd med kommunen som bestämmer vilka anläggningar det är. Det finns två kravnivåer, en högre kravnivå och en lägre kravnivå. Kravnivån är beroende på gränsmängder för respektive ämne.

Sevesolagstiftningen berör alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Sevesodirektivet omfattar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av bland annat allvarliga kemikalieolyckor.

Mer information om Sevesolagstiftningen kan du läsa på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Bild på Mälarenergis anläggning, Kraftvärmeverket i Västerås

Foto: Lasse Fredriksson

Mälarenergi AB, Västerås kraftvärmeverk

Västerås kraftvärmeverk ligger i Djuphamnen, Sjöhagsvägen 23 i Västerås. På kraftvärmeverket produceras el och fjärrvärme. De har Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Mälarenergi AB omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanland. För mer information om senaste tillsynsbesöket, kontakta Mälarenergi på tfn 021-39 50 00 (vxl) och be att få tala med arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig eller HMS-koordinator.

Länk till Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

 

OKQ8:s oljedepå

I oljehamnen finns OK Q8:s oljedepå som hanterar brandfarlig vara. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter. OKQ8:s oljedepå omfattas av Sevesolagens högre kravnivå.

Vid oljedepån finns bensin, etanol, E85 – mycket brandfarligt, giftigt och miljöfarligt, diesel, eldningsolja – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt samt biobränslen – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.

Länk till OKQ8:s webbplats.länk till annan webbplats

 

Västerås oljehamn

Hamnen ägs av Västerås stad och marken arrenderas ut till oljebolag. Mälarhamnar AB har det övergripande samordningsansvaret inom hamnen. I oljehamnen finns ett antal företag som hanterar brandfarliga varor. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter.

Länk till Mälarhamnar AB:s webbplatslänk till annan webbplats.

VafabMiljö

VafabMiljös gasverksamhet vid Gryta (Returvägen 20 i Västerås) består av tillverkning, uppgradering och leverans av biogas. Biogasen används till största delen som bränsle till Västmanlands lokaltrafik, bussar och renhållningsfordon. VafabMiljö levererar även gas till ett antal publika tankställen för biogas i länet. Anläggningen omfattas av Sevesolagens lägre kravnivå.

Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Protokoll från den senaste inspektionen finns på VafabMiljös webbplats.

Länk till VafabMiljö AB:s webbplats.länk till annan webbplats

 

Bodycote Värmebehandling AB

Bodycote lagrar stora mängder ammoniak och gasol som vid en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor inom och utanför anläggningen samt på den omgivande miljön. Bodycote Värmebehandling AB är en Sevesoanläggning som omfattas av den lägre kravnivån. Företagets besöksadress är Seglargatan 6, Norra Seglargatan 14, 721 32 Västerås.

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för verksamheten. På begäran går det att få mer uppgifter vid kontakt via räddningstjänsten eller i direktkontakt med verksamheten. Senaste tillsynsbesök från Räddningstjänsten var år 2011. Senaste tillsynsbesök av Västerås stad var i februari 2016.

Länk till Bodycote Värmebehandling AB:s webbplats.länk till annan webbplats

 

Bergtäkter

Bergtäkter i Västerås räknas som Sevesoanläggningar, lägre kravnivå. Vid bergtäkten i Vändle, inom fastigheterna Dingtuna-Vändle 7:1, 7:3 och 8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i Hallstahammars kommun, bedriver Swerock verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Övriga anläggningar med farlig verksamhet

Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Ägaren eller verksamhetsutövaren av en farlig verksamhet behöver ha en beredskap som kompletterar stadens beredskap för räddningsinsatser. De kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Syftet är att kommunen ska kunna utföra effektiva räddningsinsatser om det sker en olycka.

Gasolomlastningsstationen Preem

På gasolomlastningsstationen förekommer stora mängder gasol.

Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå

Vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå i Västerås finns en större naturgas-/biogasanläggning.

Westinghouse Sweden Electric AB, Norra Finnslätten

Utöver kärnbränsle förekommer en omfattande lagring och hantering av brandfarlig gas och andra farliga kemikalier.

Mälarhamnar

Inom djuphamnsområdet lagras och distribueras diverse olika kemikalier i varierande mängd.

Rangerbangården

Ett stort antal tankvagnar med kondenserade brandfarliga och giftiga gaser samt andra giftiga kemikalier hanteras dagligen vid rangerbangården.

Västerås flygplats Hässlö

Flygplatsen betraktas som farlig verksamhet med tanke på de allvarliga konsekvenserna på liv, vattenverk och vattentäkt som en eventuell olycka på eller i omedelbar närhet till flygplatsen kan medföra.

Johannisbergs flygplats

ABB Arena syd

Vad ska jag göra om en olycka inträffar?

Om du hamnar i rök- eller gasmoln – tänk på vindriktningen. Sök dig bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha en starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Hur får jag information?

Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. Räddningsinsats leds av räddningsledare från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

Här kan du läsa mer om VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås fixar foder

  Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

 • Missbruksmottagningen flyttar

  Från och med måndag 9 juli finns Missbruksmottagningen i sina nya lokaler på Kopparbergsvägen 45. På grund av flytten håller verksamheten stängt 4-6 juli. Vi lämnar våra gamla lokaler på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Hjälpte informationen på denna sida dig?