Undersökning om trygghet

2-16 oktober genomför vi en undersökning om trygghet. Om du får ett sms med inbjudan om att vara med är du en av de västeråsare som får möjlighet att svara på vår undersökning.

Vi genomför undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Resultaten hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser.

Undersökningen skickas till slumpvis utvalda västeråsare mellan 16 och 84 år. Den pågår den 2-16 oktober och skickas ut via sms med avsändaren ”Västerås”.

Du kan bara svara på undersökningen en gång och du kan inte låta någon annan svara.

Bland de som svarar på hela enkäten och skickar in sina svar får en slumpmässigt utvald person en iPhone SE 64 GB, värde cirka 4 990 kronor.

Frågor och svar om undersökningen Pdf, 130.7 kB.

Hantering av dina svar

Det är frivilligt att svara på undersökningen och du kan avbryta när du vill. Dina svar kommer till oss först när du slutfört hela enkäten. Vi visar inte dina personliga svar för någon obehörig. Resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå och enskilda personers svar syns inte.

Personuppgifter trygghetsundersökningen Pdf, 103.3 kB.

Resultat från undersökningen

Det här är andra året vi genomför trygghetsundersökningen och längre ned på den här sidan kan du redan nu se de övergripande resultaten från undersökningen 2022. När vi sammanställt undersökningen 2023 kommer vi att presentera även dessa resultat här.

Resultat från undersökningen 2022

Vi genomförde undersökningen första gången 2022. Vi frågade nästan 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år. Vi fick nästan 8 000 svar och det är väldigt bra. Det var fler kvinnor än män som svarade på enkäten, 58 procent var kvinnor och 41 procent män. Dessutom ökade antalet som svarade i takt med stigande ålder. Det var flest svar i åldersgruppen 65-84 år, 31 procent av svaren.

Undersökningen innehöll då drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Här presenterar vi resultatet på övergripande nivå.

Resultatet i korthet

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde

  • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, 64 procent.
  • Lite mer än var fjärde person känner sig ganska eller mycket otrygga, 26 procent .

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var i man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt centrum upplevs som mer otryggt än områden utanför centrum.

Vad skapar trygghet i ett område

  • ett välskött område med hög grad av hjälpsamhet, 57 procent
  • sammanhållning, 52 procent
  • utomhusbelysning, 47 procent
  • många människor i området, 26 procent

Vad skapar otrygghet i ett område

  • belysning, 30 procent
  • ödsliga platser, 24 procent
  • människor som stör ordningen, 24 procent

Brottslighet

15 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen svarade 19,5 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se