Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till.

Västerås frivilliga beredskapsgrupp, FBG är ett samarbete mellan Västerås stad och övriga frivilligorganisationer. Tanken är att beredskapsgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Västerås tänkbara behov i olika situationer och tidsskeden. Vi ses som en viktig aktör i stadens krisberedskap och kan vid behov ingå i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion, krisledning.

Gruppens uppgift och funktion

Frivilliga beredskapsgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vi kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

Frivilliga beredskapsgruppen har kallats in:

Vad krävs för att bli medlem

Utbildning och övningar

Blir du medlem får du genomföra flera utbildningar och du lär dig:

Andra områden i utbildningen är:

Som medlem ska du även delta i fortbildningar som kommunen och andra aktörer arrangerar. Utbildningen kan om kommunen ser ett behov kompletteras med olika fortsättningsutbildningar, studiebesök och så vidare.

Intresseanmälan och kontakt

Andreas Weiborn, Västerås stads kontakt för Frivilliga beredskapsgruppen FBG

Telefonnummer: 021-39 14 71

fbg@vasteras.se

Västerås frivilliga beredskapsgrupp på Facebook