Logotyp
Visa sökformulär

Utförare och leverantörer

Här finns information som främst riktar sig till Västerås stads utförare och leverantörer inom det sociala området, samt övriga samarbetspartners.

Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017

Med anledning av den samordning (integrering) som genomförs inom Västerås stad när det gäller hemtjänst och hemsjukvård under våren 2017 har vi sammanställt frågor och svar i ett dokument som vi kallar faktaunderlag. Vår ambition är att ge samlad information om förändringen i ett och samma dokument. Vi uppdaterar faktaunderlaget löpande.

Riktlinjer

För dig som är eller vill bli leverantör har vi samlat riktlinjerna på en och samma sida. Exempel på innehåll:

  • Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad med bilagor
  • Västeråsmodellen - Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg
  • Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde
  • Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Länk till riktlinjerna

Ersättningar, statistik och utförd tid

Det finns en sida där vi har samlat allt som rör ersättningar till leverantörer, registrering av utförd tid samt statistik och ansökan för att skaffa SITHS-kort.

Länk till sidan om ersättningar med mera

E-formulär

Anmälan om beslut av Verksamhetschef. Även anmälan av ansvarig för enskilda ledningsuppgifter med stöd av Hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats

Anmälan om Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS). Även anmälan av Medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR)länk till annan webbplats

SITHS-kort tjänste-id. Ansöka, ändra och avslutalänk till annan webbplats

Länkar

Systemförvaltning Vård och omsorg
En sida med information och manualer gällande Pulsen, Prator, Procapita HSL, SITHS-kort, Pascal och Synergi.

Länk till sidan Ett gott liv för äldre och personer med funktionsnedsättning
Där har vi samlat projektmaterial som alla utförare/leverantörer kan ha nytta av. Exempel är demensteamet, projektet SMAK för bättre mat och måltidsmiljö på servicehus och i äldreboenden och mobilt arbetssätt.

Om synpunkter, klagomål och avvikelser i er verksamhet

Johan Crusefalk är Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål. En av hans uppgifter är att vara samarbetspartner till utförare och leverantörer i frågor som rör ert arbete med synpunkts- och klagomålshantering.
För mer information:
Johan Crusefalk
Telefonnummer 021-39 39 50
johan.crusefalk@vasteras.se

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

    Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?