Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-21
Datum då anslag tas ner: 2023-04-12

Sekreterare: Wilma Karlsson