Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 187-194 och 196-207

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-12
Datum då anslag tas ner: 2021-12-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann