Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 69-73, 75-88

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-05
Datum då anslag tas ner: 2020-05-27

Sekreterare: Arasteh Heinemann