Tillkännagivande

Organ:

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §166

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-30
Datum då anslag tas ner: 2020-10-22

Sekreterare: Arasteh Heinemann