Tillkännagivande

Organ: Nämden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 155-165 och §§ 167-173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-09
Datum då anslag tas ner: 2020-10-31

Sekreterare: Arasteh Heinemann